Bank Millennium Bankiem bez barier

16 lipca 2019

Dostępność usług finansowych dla wszystkich kategorii klientów stanowiła odrębną kategorię oceny instytucji finansowych w ramach tegorocznego Rankingu Banków „Miesięcznika Finansowego BANK”. Główne wyróżnienie w tej kategorii przyznano Bankowi Millennium.

Kilka milionów Polaków dotkniętych jest różnego rodzaju niepełnosprawnościami – przypomniał podczas tegorocznych Horyzontów Bankowości prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Banki, jako instytucje zaufania publicznego, powinny zapewnić dostęp do swych usług wszystkim grupom klientów bez wyjątku. Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera właściwe rozpoznanie specyficznych potrzeb tych grup klientów, które są szczególnie narażone na wykluczenie finansowe. Do tej kategorii należą w pierwszej kolejności osoby dotknięte różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

– Dziś osoby z niepełnosprawnością stanowią niemal 12% Polaków i odsetek ten będzie się zwiększał w wyniku starzenia się polskiego społeczeństwa – przypomniała Anna Pulnar, ekspert ds. CSR w Banku Millennium.

Bankowi Millenium udało się znieść barierę realna i wirtualną dla tej grupy ludzi.

– Bankowość bez barier, dostępna dla każdego klienta bez wyjątku, stanowi dla nas nie tylko działanie o charakterze CSR, ale integralny element filozofii oraz kluczową składową strategii biznesowej Banku Millennium. Naszym celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do usług nie tylko bankowych, ale i pozabankowych. Liczba użytkowników bankowości mobilnej zwiększyła się o ponad 40% rocznie w ostatnich dwóch latach – podkreśliła Anna Pulnar.

W tę filozofię wpisuje się konsekwentne likwidowanie przysłowiowych „trzech schodów” zarówno w przestrzeni rzeczywistej, jak również i cyfrowej. Działania te przynoszą wymierny skutek: czterech na pięciu klientów Banku Millennium wykorzystuje dziś nowoczesne, zdalne kanały transakcyjne, a szczególną dynamikę wzrostu daje się zaobserwować w przypadku najwygodniejszej aplikacji mobilnej.

Taki wynik dało się osiągnąć dzięki właściwemu rozpoznaniu potrzeb zagrożonych wykluczeniem finansowym i zapewnieniem im przyjaznych form współpracy z bankiem. Już dziś wszystkie bankomaty Millennium oraz 70% placówek tego banku są dostosowane do wymagań osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: alebank.pl