Bank BNP Paribas przyłącza się do obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności

20 maja 2021

W czwartek 20 maja obchodzony jest coroczny Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (ang. Global Accessibility Awareness Day – GAAD). Jego cel to zwracanie uwagi na konieczność usuwania barier, które osobom z niepełnosprawnościami utrudniają dostęp do informacji. Bank BNP Paribas,  jeden z pierwszych sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, podsumowuje własne działania podjęte na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży to projekt, zainicjowany przez instytucje finansowe, którego gospodarzem jest Federacja Konsumentów. Celem jest upowszechnienie m.in. najwyższych standardów etycznych w relacjach instytucji finansowych z Klientami.

– To dla nas ważne zobowiązanie. Chcemy na co dzień pokazywać naszym Klientom, że o nich dbamy i dostosowujemy się do ich potrzeb. Szczególną troską otaczamy te osoby, dla których podjęcie niektórych działań, wymaga znacznego wysiłku – ze względu na niepełnosprawność, stan zdrowia czy wiek. Systematycznie wprowadzamy udogodnienia ułatwiające im dostęp do naszych produktów. Projektując usługi konsultujemy się z ekspertami od dostępności – tłumaczy Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Najważniejsze założenia Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży to:

 • Prostota – rozwiązania powinny być dopasowane do potrzeb Klienta, a zasady przejrzyste – zrozumiałe dla wszystkich;
 • Uczciwość – usługi muszą być promowane w sposób transparentny i rzetelny;
 • Wrażliwość – każdy jest traktowany z szacunkiem. Osobom, które potrzebują więcej wsparcia i zrozumienia okazywana jest szczególna troska;
 • Głos Klienta – kluczowe jest wsłuchiwanie się w potrzeby Klienta, oferowanie możliwości prostego dwustronnego kontaktu.

By efektywnie realizować założenia Deklaracji, Bank BNP Paribas współpracuje z wieloma organizacjami partnerskimi, czyniąc bankowość bardziej dostępną dla wszystkich:

 • Dostępność Plus – dostosowywanie produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także starszych oraz pochodzących z grup wykluczonych.
 • Fundacja Integracja – realizacja procesów transformowania, audytowania i certyfikacji oddziałów pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także dostosowywania kanałów cyfrowych doaktualnych standardów.
 • Dostępny Bankomat – projekt obejmujący platformę internetową dostępną dla wszystkich użytkowników sieci, zawierającą bazę bankomatów z udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Migam „RKPK” Sp z o.o. S.K.A.– zwiększanie dostępności i przyjazności usług dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Klienci mają możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który jest wsparciem np. przy założeniu konta.
 • DeafRespect – podnoszenie świadomości pracowników i Klientów na temat osób głuchych.
 • Certyfikat jakości OK SENIOR – przyznawany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej poświadczający, że placówki BNP Paribas oferują rozwiązania przyjazne seniorom a ich obsługa odbywa się w sposób bezpieczny, przystępny oraz zrozumiały.
 • Prosta polszczyzna – upraszczanie komunikatów w taki sposób, aby były zrozumiałe dla wszystkich Klientów.

Źródło: inf. pras.