Badanie różnorodności w radach nadzorczych – raport KPMG

23 sierpnia 2022

Jak kadra zarządzająca postrzega wyzwania i korzyści wynikające ze zwiększania różnorodności w składzie rad nadzorczych? KPMG przeprowadziło badanie wśród członków i członkiń rad nadzorczych.

Wybrane wnioski:

  • Połowa ankietowanych członków i członkiń rad nadzorczych z Polski uważa, że skład rady nadzorczej byłby inny w zaledwie niewielkim zakresie, gdyby mieli ją przekształcić tak, aby jak najlepiej odpowiadała obecnym i przyszłym potrzebom firmy (m.in. pod względem różnorodności, umiejętności i pochodzenia).
  • Respondenci są zgodni, że w ciągu najbliższych kilku lat przewidywana jest rotacja członków i członkiń rad nadzorczych.
  • Tylko 10 proc. respondentów i respondentek z Polski w najbliższych latach nie przewiduje żadnych zmian w składzie rady nadzorczej.
  • Najistotniejszym kryterium rekrutacji nowych członków i członkiń rad nadzorczych jest szerokie doświadczenie kierownicze wraz z doświadczeniem branżowym i technologicznym lub doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Połowa respondentów i respondentek z Polski uważa, że różnorodność w składzie i w sposobie myślenia rady nadzorczej jest ważna w celu zrozumienia roli, jaką przedsiębiorstwo pełni w społeczeństwie.

POBIERZ RAPORT »