Badanie o stanie zatrudnienia osób neuroróżnorodnych

15 listopada 2022

Ponad 60% zatrudnionych osób neuroróżnorodnych doświadcza depresji, ale zaledwie 20% zatrudnionych osób neuroróżnorodnych otwarcie mówi w pracy o swojej neuroróżnorodności. Samorzecznik ze strony „Autystowo” przy współpracy z naukowcami UW, Fundacją Asper IT, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i innymi organizacjami bada obraz stanu zatrudnienia osób atypowych.

Badanie ma charakter ankietowy z możliwością kontaktu z analitykami z Autystowa. Analiza ilościowa przeprowadzana przez inż. Annę Mrowiec jest poszerzona o analizę jakościową, która ma pokazać rzeczywisty obraz sytuacji osób atypowych na rynku pracy. Celem badania jest zwiększenie świadomości pracodawców, rekruterów i działów HR na temat potrzeb osób atypowych w celu zwiększenia ich samodzielności i niezależności na rynku pracy.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ »

Wyniki badania docelowo zostaną opublikowane nieodpłatnie na stronie Autystowo. Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://autystowo.pl/badanie-zatrudnienia/

Sposób badania

  • Badanie jest przeprowadzone na podstawie odpowiedzi z ankiety kierowanej do osób neuroatypowych w wieku 18-65 lat.
  • Ankieta składa się z 40 pytań w 6 sekcjach.
  • Czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 15 minut.
  • 39 pytań jest pytaniami zamkniętymi dla łatwiejszej analizy danych.
  • Pytanie nr 40 jest pytaniem otwartym dla analizy jakościowej.