Badanie dotyczące rozwiązań wspierających równość płci w opiece rodzicielskiej

15 marca 2021

Polityka Insight realizuje we współpracy z Fundacją Share the Care oraz Kartą Różnorodności badanie, którego celem jest stworzenie pierwszego rankingu firm przyjaznych równości płci w opiece rodzicielskiej.

W 2019 roku została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) dotycząca work-life balance. Jej nadrzędnym celem jest wspieranie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Państwa UE, w tym Polska, mają obowiązek wprowadzić przepisy dyrektywy do krajowego porządku prawnego do 2 sierpnia 2022 r. Polityka Insight chce się przyjrzeć – czy i jeśli tak, to na ile firmy w Polsce są przygotowane na zmiany przepisów, które mają ułatwić rodzicom i opiekunom godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Rankingowi towarzyszyć będzie raport, który poświęcony zostanie opisowi działań podejmowanych przez pracodawców.

Karta Różnoodności jest partnerem badania. Ankieta dostępna jest tutaj >>