„Assessing Diversity Impact in Business” – nowa publikacja KE

12 listopada 2013

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Assessing Diversity Impact in Business” („Ocena wpływu różnorodności w biznesie”), przygotowaną przez Europejską Platformę Kart Różnorodności działającą przy Komisji Europejskiej.

Publikacja zawiera informacje na temat pomiaru wpływu różnorodności w przedsiębiorstwach, wskazuje na biznesowe uzasadnienie dla zarządzania różnorodnością, wymienia szereg korzyści z tym związanych, pokazuje wyzwania. W publikacji można znaleźć również dziewięć dobrych praktyk zarządzania różnorodnością, wdrożonych przez firmy z  różnych krajów europejskich. Wśród nich m.in. znalazły się przykłady Orange Polska, Hewlett-Packard Austria czy BNP Paribas Group Luxembourg.

Publikację można pobrać TUTAJ.