Artystyczne graffiti promujące różnorodność

23 lipca 2012

W piątek 20 lipca na budynku przy ul. Przybyszewskiego 20/24 namalowano graffiti promujące ideę różnorodności w polskich firmach. Wydarzenie powstało z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a koncepcję artystyczną opracował Dariusz Paczkowski, działacz społeczny, twórca street art i graffiti zaangażowanego społecznie związany z grupą Trzecia Fala.

W malowanie graffiti włączyli się przedstawiciele firm odpowiedzialnych społecznie współpracujących z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a przede wszystkim przedstawiciele firm, które na początku tego roku podpisały Kartę Różnorodności. Jest ona pisemnym zobowiązaniem przedsiębiorstwa do wprowadzenia polityki niedyskryminacji w miejscu pracy oraz działania na rzecz różnorodności. Graffiti w sposób wizualny przedstawia wszystkie wartości, promowane przez Kartę.

Wspólne malowanie graffiti, które wyraża wartości zawarte w idei różnorodności, przygotowane przez Dariusza Paczkowskiego – artysty-społecznika, to praktyczny wymiar zaangażowania firm w realizację założeń Karty Różnorodności – mówi Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – W ten sposób chcemy promować samą Kartę, którą podpisać może KAŻDA firma, organizacja pozarządowa, instytucja, uczelnia czy też jednostka samorządu terytorialnego, która dobrowolnie zobowiązuje się do poszanowania różnorodności wszystkich osób zatrudnionych oraz nie dyskryminowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia.  Wystarczy zgłosić się do Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce.

Malowało kilkanaście osób: przedstawicielki FOB oraz firm – sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce: PwC, Orange Polska, Nutricia, Grupa Orbis oraz partner FOB –  firma Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Fotorelacja z malowania graffiti

Miejsce do malowania graffiti udostępniła firma Orange Polska, opiekun Karty Różnorodności w Polsce.