Apelujemy o silną i ambitną dyrektywę UE ws. należytej staranności

18 listopada 2021

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako koordynator Karty Różnorodności, wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz praw człowieka, wystosowało list do unijnego komisarza ds. rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego, dotyczący unijnej dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw.

Sygnatariusze listu apelują o wsparcie w wypracowaniu silnej, europejskiej regulacji, która pozwoli skutecznie egzekwować przestrzeganie przez przedsiębiorstwa praw człowieka i ochrony środowiska w globalnych łańcuchach wartości. Organizacje wzywają Komisję Europejską do utrzymania poziomu ambicji niezbędnego do zabezpieczenia praw człowieka i ochrony środowiska oraz dostępu poszkodowanym do środków zaradczych.

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw ma zobowiązywać przedsiębiorstwa do identyfikowania potencjalnego negatywnego wpływu swoich działań na prawa człowieka, zapobiegania im i łagodzenia ich skutków. Ponadto, przedsiębiorstwa będą zobowiązane do rozliczenia się z tego, w jaki sposób starają się rozwiązać problem swojego negatywnego wpływu na prawa człowieka.

Kwestie, które należy uwzględnić w dyrektywie, zostały opisane w liście dostępnym także tutaj >>