Ankieta ewaluacyjna Karty Różnorodności – zobowiązanie sygnatariuszy

13 marca 2017

Jednym z zobowiązań wynikających z podpisania Karty Różnorodności jest coroczne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej postępów we wdrażaniu Karty Różnorodności w organizacji. Nowa Ankieta jest już dostępna on-line.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkich sygnatariuszy, którzy podpisali Kartę Różnorodności minimum rok temu. Przypominamy, że jeśli organizacja w ciągu dwóch lat od podpisania Karty nie wypełni ankiety, zostanie wykluczona z grona Sygnatariuszy.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Wypełnienie ankiety

Ankieta umożliwia zapisanie kopii roboczej i późniejszy powrót do wypełniania. Przyciski zapisu kopii roboczej i przesyłania wypełnionej ankiety znajdują się na końcu ankiety. Po przesłaniu ankiety jej kopia zostanie przesłana na maila wskazanego w ostatniej części ankiety.

  • Wszystkie pola są obowiązkowe
  • Dane dotyczą ostatniego pełnego roku kalendarzowego