Ambasada Brytyjska w Warszawie podpisuje polską Kartę Różnorodności

30 października 2020

Podpisując Kartę Różnorodności Ambasada Brytyjska w Warszawie zobowiązuje się do przyjęcia polityki inkluzywności i różnorodności.

30 października Ambasada Brytyjska w Warszawie dołączyła do listy sygnatariuszy polskiej Karty Różnorodności, inicjatywy koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta Różnorodności to pisemne zobowiązanie sygnujących ją organizacji do przyjęcia polityki inkluzywności, różnorodności i równego traktowania, a także aktywnego zapobiegania dyskryminacji, zastraszaniu i prześladowaniu w miejscu pracy.

Podpisując Kartę Równości, Ambasada Brytyjska w Warszawie zobowiązuje się do przyjęcia polityki inkluzywności i różnorodności, a także promowania tych wartości wśród jej partnerów biznesowych. Oznacza to między innymi:

  • tworzenie kultury pracy pełnej szacunku wobec różnorodności
  • wprowadzenie instytucjonalnych rozwiązań promujących równe traktowanie w miejscu pracy
  • wyznaczenie zespołu koordynującego wysiłki na rzecz walki z dyskryminacją w miejscu pracy
  • rozwijanie polityki różnorodności, szczególnie w obszarze rekrutacji, szkoleń, awansów i wynagrodzeń, a także zachowywanie balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym – wszystko to w porozumieniu z pracownikami ambasady
  • wprowadzenie mechanizmów monitorowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

– Wielka Brytania pragnie być siłą dobra na świecie poprzez realizowanie polityki zagranicznej, która świadomie i niezmiennie służy całemu społeczeństwu. Aby osiągać jak najlepsze rezultaty, Ambasada Brytyjska potrzebuje całego wachlarza umiejętności prawdziwie różnorodnego zespołu. Pragniemy jak najlepiej wykorzystywać nasze talenty i dawać wszystkim pracownikom przestrzeń do maksymalnego rozwoju. Właśnie dlatego różnorodność i inkluzywność są nieodłącznymi częściami każdego aspektu naszej pracy. Podpisanie Karty Różnorodności to przypomnienie o tym zobowiązaniu wobec naszych pracowników – powiedziała Ambasador Anna Clunes.