Aktywizacja zawodowa osób 50+

13 marca 2014

Według badań Eurostatu pod koniec 2013 roku w Polsce było zatrudnionych jedynie 41,3% (52,4% mężczyzn i tylko 31,5% kobiet) w wieku 55-64 lata, podczas gdy średnia dla krajów UE wynosi 50,9%. Liderem w UE jest Szwecji, w której wskaźnik ten wynosi aż 73,9%.

Od 2008 roku prowadzony jest szereg działań stymulujący wzrost zatrudnienia osób 50+. Należy do nich m.in. Program „Solidarność pokoleń”, którego głównym założeniem jest zwiększenie zatrudnienia osób w tym przedziale wiekowym do 50% (do 2020 roku). Jednym z elementów Progamu było zmniejszenie kosztów pracy osób dojrzałych oraz ułatwienie dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Działania na rzecz aktywizacji osób 50+ podjęto także w ramach projektów i programów finansowanych z m.in. z Funduszu Pracy czy środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ jest bardzo ważna w kontekście społeczno-ekonomicznym. Poza poprawą jakości życia samych kobiet i mężczyzn w wieku 50+, jest to kwestia ważna dla kondycji polskiej gospodarki, rynku pracy, a także finansów publicznych.

Głównym celem kampanii informacyjnej projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, jest podnoszenie świadomości w zakresie istniejących instrumentów wspierających pracodawców i osoby 50+ oraz zmiany postaw pracodawców i stereotypów z jakimi muszą się mierzyć osoby dojrzałe na rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat projektu i kampanii można znaleźć TUTAJ.