Agencja komunikacji Ro mówi “tak” różnorodności

12 kwietnia 2023

Agencja Ro podpisała Kartę Różnorodności – międzynarodową inicjatywę koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). To jedna z zaledwie kilku firm w branży, które dotąd opowiedziały się za ideą różnorodności w miejscu pracy.

Karta Różnorodności jest pisemnym zobowiązaniem sygnowanym przez organizacje, które deklarują chęć wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także chcą aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Teraz do grona sygnatariuszy dołączyła agencja Ro (Remarkable Ones sp. z o.o.). Dla firmy podpisanie Karty Różnorodności jest naturalnym krokiem w kierunku dalszej realizacji wartości wyznawanych i wdrażanych przez nią na co dzień.

– Karta Różnorodności jest naturalnym dopełnieniem misji i wizji naszej firmy. Tworzymy zespół, którego siła tkwi w indywidualnych umiejętnościach i wspólnych wartościach. Otwartość na różne punkty widzenia to dla nas strategiczny element odzwierciedlający sposób, w jaki Ro współpracuje z klientami i funkcjonuje na co dzień jako zespół – wyjaśnia Krystian Cieślak, CEO Ro.

 

– Z wielką radością witamy w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności pracodawcę reprezentującego branżę kreatywną. To wyjątkowy sektor, który poprzez swoje produkty i usługi kształtuje narracje obecne w przestrzeni publicznej. Ma więc duży wpływ na budowanie włączających, otwartych na różnorodność społeczeństw bądź przeciwnie: utrwalanie stereotypów i uprzedzeń wobec grup mniejszościowych i ról społecznych. Rozumienie i uznanie tej odpowiedzialności ma kapitalne znaczenie oczywiście dla osób zatrudnionych w branży oraz jej klientów, ale nie mniejsze dla każdego i każdej z nas – dodaje Marzena Strzelczak, Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Agencja planuje stosować się do wytycznych Karty Różnorodności podczas planowania i realizacji działań komunikacyjnych, zatrudniania pracowników i zarządzania obszarem HR oraz przy współpracy z klientami i partnerami. Karta Różnorodności ma stanowić kompas moralny i etyczny przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

– W Ro wiemy, że niezależnie od tego czy chodzi o rekrutację czy proces obsługi klienta, po drugiej stronie zawsze spotykamy człowieka. Różnorodność to fundament pracy kreatywnej naszej agencji. Podpisanie Karty Różnorodności to nie tylko oznaka szacunku dla każdego, bez względu na to kim jest lub skąd pochodzi. To także szansa na budowanie unikalnej kultury organizacyjnej firmy, w której ścierają się różne doświadczenia, punkty widzenia i odmienny światopogląd – dodaje Kamila Potapiuk-Kowynia, senior communication & CSR consultant w Ro, inicjatorka przyłączenia Ro do Karty Różnorodności.

Źródło: info. pras.