Aga Zaryan Gwiazdą Dobroczynności FOB za wspieranie różnorodności

13 lutego 2018

Podczas Balu Charytatywnego „Gwiazdy Dobroczynności” organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu wręczono nagrody dla gwiazd angażujących się w działania społeczne. Gwiazda Dobroczynności Forum Odpowiedzialnego Biznesu trafiła w tym roku do Agi Zaryan. 

Uzasadnienie decyzji Forum Odpowiedzialnego Biznesu odczytane podczas wręczania nagrody:

” Osobiście angażuje się w działania na rzecz równych praw osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) a także ich bliskich, wspierając działalność Kampanii Przeciw Homofobii.

Od trzech lat jest Ambasadorką akcji społecznej „Ramię w ramię po równość”. Walczy o to, by osoby LGBT czuły się w Polsce szanowane i bezpieczne, zabiera głos w ich imieniu, zarówno w mediach, jak i podczas koncertów. Swoją misją zaraża inne gwiazdy. Jej głos jest słyszalny, dzięki czemu dociera ze swym przesłaniem do coraz większej liczby odbiorców.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako Koordynator Karty Różnorodności w Polsce, uznaje że różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa.  Chcemy, by każdy człowiek mógł w pełni mógł rozwijać swój potencjał, z poszanowaniem swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, bez względu na różnice społeczne, polityczne i religijne.

Doceniamy wagę osobistego zaangażowania na rzecz tych wartości – stąd nasza decyzja – tytuł Gwiazdy Dobroczynności Forum Odpowiedzialnego Biznesu otrzymuje Aga Zaryan! „

>> Poznaj wszystkie tegoroczne Gwiazdy Dobroczynności

źródło: informacja własna