Adam Lipiński – nowy Pełnomocnik ds. Równego Traktowania

26 października 2016

Pod koniec września zmieniła się osoba na stanowisku Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Obecnie osoba odpowiedzialną za realizowanie polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną, jest Adam Lipiński.

Adam Lipiński był wieloletnim działaczem opozycji alantykomunistycznej i „Solidarności” oraz wydawcą prasy podziemnej w PRL. Po 1989 r. był posłem, a także założycielem, redaktorem, a następnie wydawcą wychodzącego w Warszawie tygodnika społeczno-politycznego „Nowe Państwo”. Koordynował kilkukrotne wyjazdy obserwatorów na wybory na Ukrainie, m.in. organizował najliczniejszą grupę obserwatorów w trakcie tzw. pomarańczowej rewolucji. W swojej karierze był także organizatorem projektów medialnych skierowanych na Białoruś (m.in. Radia Racja i telewizji Bielsat) i współautorem ustawy o Karcie Polaka nadającej specjalne uprawnienia Polakom mieszkającym na Wschodzie, poza granicami kraju. Organizował także akcję zbierania podpisów w polskim parlamencie w obronie więźniów politycznych na Kubie.

Projekt Karta Różnorodności jest objęty patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Więcej informacji o nowym Pełnomocniku na stronie: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl

Kompetencje Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.