Aasa wspiera różnorodność w miejscu pracy

4 kwietnia 2018

Aasa, międzynarodowa technologiczna firma finansowa, podpisała Kartę Różnorodności w polskim, estońskim i szwedzkim oddziale. W ten sposób zobowiązała się do promowania różnorodności kulturowej, etnicznej i społecznej w swoim środowisku pracy. Assa Polska jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czytaj treść Karty Różnorodności >>

Karta Różnorodności to inicjatywa promowana przez Komisję Europejską na poziomie ogólnoeuropejskim. Stanowi ona zobowiązanie organizacji do przeciwdziałania dyskryminacji i równocześnie podjęcia działań na rzecz otwartych na różnorodność, włączających miejsc pracy. Podpisanie Karty ma też szerszy wymiar, jej Sygnatariusze działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Do grupy takich firm dołączyła Aasa, specjalizująca się w udzielaniu pożyczek ratalnych dla klientów indywidualnych i małego biznesu. Firma podpisała Kartę Różnorodności w Polsce, Szwecji i Estonii. Jest to kolejna inicjatywa spółki, realizowana w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Tym samym Aasa zobowiązała się do ochrony pracowników przed dyskryminacją ze względu na narodowość, rasę, płeć, stan zdrowia, religię, przekonania, poglądy polityczne, orientację psychoseksualną czy stan cywilny. W tym celu firma wdroży zasady zarządzania różnorodnością i politykę równego traktowania.

Podpisanie Karty Różnorodności jest wyrazem wyznawanych przez nas wartości. Naszą największą przewagą jest właśnie to, że jesteśmy międzynarodowym i bardzo zróżnicowanym zespołem, który na co dzień wspiera się
i szanuje. Dzięki temu możemy lepiej i z większym zrozumieniem, odpowiadać na potrzeby współczesnego, coraz bardziej różnorodnego społeczeństwa  –
mówi Ovais Siddiqui, Prezes Zarządu Aasa Polska.

Aasa zatrudnia w swoich międzynarodowych oddziałach osoby pochodzące z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii, Czech, Kazachstanu, Rumunii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Zgodnie z wynikami badania Top Employers, przeprowadzonego w firmie przez Aon Hewitt w lipcu 2017 r., aż 83% pracowników firmy twierdzi, że to właśnie różnorodność jest jej najmocniejszą stroną.

– Serdecznie gratulujemy firmie Aasa decyzji o implementacji zapisów Karty Różnorodności wszędzie tam, gdzie jest to obecnie możliwe. Do takich właśnie, szerokich  działań zachęcamy wszystkich sygnatariuszy Karty, których część funkcjonuje na wielu rynkach europejskich. Niestety, nie jest to powszechne podejście, a szkoda.  Dużo bowiem dobrego mówi o firmie, pokazuje  spójność jej polityk korporacyjnych. Przede wszystkim jednak,  świadczy o tym,  jakie znaczenie dla organizacji mają pewne wartości, postawa szacunku i otwartości na drugiego człowieka. Z racji ścisłej współpracy z Komisją Europejską wiemy, że już wkrótce również Rumunia będzie miała swoją Kartę Różnorodności  i jestem pewna, że Aasa będzie jednym z pierwszych jej sygnatariuszy – mówi  Marzena Strzelczak, Dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Polski oddział spółki Aasa Polska realizuje także liczne inne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Od czerwca 2017 r. prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną Aasy Netu, której celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dojrzałych, przy wsparciu  młodszych pokoleń. Z bezpłatnych materiałów edukacyjnych udostępnionych w ramach akcji, skorzystało jak dotąd ponad 30 tysięcy osób.
W listopadzie ubiegłego roku Aasa Polska dołączyła do grona strategicznych partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu – platformy zrzeszającej ponad 50 firm i organizacji z różnych branż i regionów Polski, która wspiera firmy w działaniach CSR  i umożliwia wymianę ich doświadczeń w tym zakresie.

źródło: materiały prasowe