Aasa Polska edukuje pracowników w ramach Dnia Różnorodności

17 sierpnia 2018

Aasa Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zorganizowała 26 lipca swój pierwszy Dzień Różnorodności pod hasłem „Różnorodność we współczesnym świecie. Dlaczego biznes potrzebuje zarządzania różnorodnością?”. W jego ramach pracownicy firmy poznali bliżej ideę projektu Karta Różnorodności. Ogłoszono także rekrutację do Globalnego Zespołu Ambasadorów i Ambasadorek Różnorodności.

Ponad 83 proc. pracowniczek i pracowników Aasa uważa, że firma ceni różnorodność – tak wynika z Badania Zaangażowania i Satysfakcji Pracowników i Pracowniczek Aasa Polska, przeprowadzonego przez Aon Hewitt w ubiegłym roku. Dało to początek szeregowi działań, z których najważniejszym było podpisanie Karty Różnorodności w Polsce, Estonii i Szwecji na przełomie roku 2017 i 2018. Tym samym Aasa rozpoczęła angażowanie całego zespołu we wdrażanie zasad zarządzania różnorodnością i standardów równego traktowania w miejscu pracy.

– Jesteśmy przekonani, że różnorodność i wielokulturowość jest fundamentalną wartością współczesnych społeczeństw i innowacyjnych organizacji. Podejście zarządu naszej firmy do zarządzania różnorodnością ma na celu zapewnienie, że szanujemy się nawzajem i jesteśmy otwarci na różne poglądy i punkty widzenia, w celu budowania silniejszego zespołu i biznesu, z korzyścią dla naszych klientów i udziałowców – podkreśla Ovais Siddiqui, prezes zarządu Aasa Polska.

Aasa prowadzi działalność w sześciu krajach na trzech kontynentach, a jej pracownicy i pracowniczki mówią w trzynastu językach ojczystych. Firma chce w jeszcze większym stopniu zapewnić ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, orientację psychoseksualną, religię czy bezwyznaniowość oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne.

W tym celu na poziomie całej spółki ogłoszono utworzenie globalnego zespołu Ambasadorów i Ambasadorek Różnorodności, który zostanie wybrany w ramach rekrutacji wewnętrznej. Jego zadaniem będzie koordynacja wszystkich wysiłków firmy, mających na celu budowanie różnorodności i rozwijanie kultury współpracy w jej poszczególnych oddziałach.

W trakcie Dnia Różnorodności zarząd firmy wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyjaśnili również, na czym polega idea Karty Różnorodności oraz tworzenie włączającego środowiska pracy. W tym celu zaprezentowano mapę kulturową z modelem dekodowania różnic kulturowych, opracowaną przez Erin Meyer. Mapa pomogła wszystkim zrozumieć różnice kulturowe m.in. w zakresie komunikowania się, podejmowania decyzji, budowania zaufania czy terminowości występujące w poszczególnych krajach, a tym samym usprawnić współpracę w firmie na poziomie międzynarodowym.

Spotkanie zakończono grą edukacyjną z elementami quizu i dyskusji na temat szeregu aspektów różnorodności i zarządzania nią w miejscu pracy. Jej celem było uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na różnorodność poglądów oraz perspektyw postrzegania świata. Przy wsparciu moderatorów i moderatorek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zespół Aasa Polska miał okazję rozwinąć swoje zdolności w zakresie empatii, współpracy i aktywnego słuchania.

Źródło: materiały prasowe firmy