Aktualności Karty Różnorodności

15 września 2023

Polscy pracownicy lepiej odbierają komunikaty w języku inkluzywnym

Badania polskich pracowników pokazują, że używanie inkluzywnego języka wpływa na lepsze postrzeganie organizacji. Komunikaty te są również odbierane jako bardziej zachęcające. Jednocześnie dla części pracowników cele akcji inkluzywnych są wciąż niezrozumiałe i traktowane jako niesprawiedliwe lub nieuzasadnione. 

29 sierpnia 2023

Dlaczego kobiety powinny pracować w inżynierii?

Algieria, Bangladesz, Maroko i Polska są krajami z największą liczbą absolwentek studiów inżynierskich. Według UNESCO w naszym kraju ponad 42% wszystkich osób, które ukończyły kierunki inżynieryjne to kobiety. Dlaczego zatem w Polsce tak niewiele z nich jest aktywnych zawodowo w inżynierii?

24 sierpnia 2023

ONZ informuje o uprzedzeniach względem kobiet

Raport Gender Social Norms Index (GSNI) opracowany przez Human Development Reports (ONZ) prezentuje globalny stan norm społecznych związanych z płcią. Zważając na wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet, twórcy badania dzielą się wnioskami na temat wciąż podtrzymywanych uprzedzeń i udzielają rekomendacji na rzecz równości płci.

22 sierpnia 2023

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wyjaśnia pojęcie przemocy ekonomicznej

EIGE opublikowało analizę tematyczną dotyczącą przemocy ekonomicznej na tle płciowym. Autorzy publikacji wyjaśniają, czym jest ta forma przemocy, w jaki sposób się objawia, i jak jej przeciwdziałać.

21 sierpnia 2023

Konkurs „Krakowski Pracodawca Roku 2022” rozpoczęty! Trwa nabór zgłoszeń

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął tegoroczną edycję konkursu „Krakowski Pracodawca Roku 2022”. Jego celem jest wyróżnienie krakowskich pracodawców, tworzących pozytywny wizerunek Miasta Krakowa, którym udało się zbudować mądrą politykę zatrudnienia, otwartą na potrzeby osób zatrudnionych.

21 sierpnia 2023

GSK z nowymi benefitami dla pracowników i ich rodzin

Firma GSK rozszerzyła swój program wsparcia pracowników i ich rodzin o dodatkowe, pełnopłatne urlopy rodzicielskie oraz urlop na opiekę nad chorym bliskim. Sorzystać z nich mogą osoby będące w każdym typie rodziny i związku. Wymiar nowych benefitów urlopowych wykracza poza rozwiązania wymagane przez polskie prawo pracy.

9 sierpnia 2023

Karta Różnorodności zaprasza na spektakl „Stereotape” firmy House of Skills

Zapraszamy na spektakl interaktywny „Stereotape” przygotowany przez jedną z największych i najdłużej działających na polskim rynku
marek szkoleniowo-doradczych House of Skills, oparty na metodzie dramy, który może pomóc zespołom we wprowadzaniu skutecznych rozwiązań w zarządzaniu różnorodnością. Spektakl jest przeznaczony dla Sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz Partnerów Strategicznych FOB. 

4 sierpnia 2023

Konferencja „Różnorodność ma moc”

Fundacja Razem dla Różnorodności w Biznesie organizuje Konferencję poświęconą DEI. Karta Różnorodności jest partnerem strategicznym wydarzenia kierowanego do wszystkich zainteresowanych tworzeniem inkluzywnych miejsc pracy.

25 lipca 2023

„Niepełnosprawność w firmie”. Bezpłatne szkolenie online dla działów HR/ESG

Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, Integralia, serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online, które zostało stworzone specjalnie dla działów HR i CSR/ESG. Celem szkolenia jest wsparcie firm w tworzeniu inkluzywnej kultury pracy. Spotkanie odbędzie się 4 sierpnia w godzinach 10:00 – 12:00 na platformie Teams. 

19 lipca 2023

Upskilling i reskillig kolejnego spotkania grupy roboczej 50+

12 września w godz. 12:00-13:00 zapraszamy na kolejne spotkanie poświęcone osobom 50+ na rynku pracy. Tym razem skoncentrujemy się na programach rozwojowych, m.in. upskillingu i reskilligu. Prześledzimy dobre praktyki z kraju i zagranicy oraz rekomendacje, które z nich wynikają, wraz z ekspertami_kami.

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc