Aktualności Karty Różnorodności

3 grudnia 2021

Eurodeputowani_e domagają się regulacji zwalczających cyberprzemoc ze względu na płeć

Komisje wolności obywatelskich i praw kobiet Parlamentu Europejskiego zażądały przepisów mających na celu zwalczanie cyberprzemocy ze względu na płeć. Projekt sprawozdania przyjęty 76 głosami za, przy ośmiu głosach przeciw i ośmiu wstrzymujących się, zwraca uwagę na brak ram prawnych UE do zwalczania cyberprzemocy ze względu na płeć, a także skutecznych mechanizmów ochrony i wsparcia dla…

3 grudnia 2021

11. Forum Rozwoju Mazowsza z udziałem Marzeny Strzelczak

Już 8-9 grudnia odbędzie się 11. Forum Rozwoju Mazowsza, najważniejsze wydarzenie poświęcone funduszom europejskim w regionie. Hasłem przewodnim tej edycji będzie #eFEktUE. W programie znajdzie się 12 debat, wystąpienia, a także czaty tematyczne z partnerami wydarzenia. Jedną z panelistek będzie Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która 9 grudnia weźmie udział w debacie…

1 grudnia 2021

Carrefour Polska z tytułem „Pracodawca Godny Zaufania”

Podczas gali XI edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” sieć Carrefour Polska została nagrodzona w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym. Wydarzenie organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” miało miejsce w siedzibie KIG w Warszawie. Carrefour Polska jest Sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2013 r.

1 grudnia 2021

Łączy nas różnorodność. Pobierz nowy przewodnik po Karcie Różnorodności

Jak skutecznie wdrożyć zapisy Karty Różnorodności w organizacji? Jakie dobre praktyki w zakresie diversity & inclusion realizują pracodawcy w Polsce? Z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się osoby działające na rzecz spójności społecznej? O tym przeczytać można w nowej wersji publikacji „Łączy nas różnorodność. Przewodnik po Karcie Różnorodności”.

26 listopada 2021

Do 6 grudnia trwa nabór pomysłów na innowacje w obszarze zatrudnienia

Celem TransferHUB jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy. Pomysły powinny dotyczyć jednego z trzech obszarów tematycznych: pozycji i możliwości zawodowych kobiet, starzejącego się społeczeństwa, automatyzacji i robotyzacji

25 listopada 2021

Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji

Liczba kobiet studiujących i absolwentek na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim stale rosła w ostatnich latach. Kobiety są jednak nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań naukowych i innowacji. To niektóre z najważniejszych ustaleń zawartych w sprawozdaniu Komisji Europejskiej She Figures 2021, w którym od 2003 r. monitoruje się postępy na drodze do równouprawnienia płci w dziedzinie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej i poza UE.

25 listopada 2021

Allegro uruchamia nowy kanał kontaktu dla Głuchych

Wprowadzony przez Allegro nowy kanał kontaktu dla osób Głuchych pozwoli na konsultacje online przy udziale tłumacza polskiego języka migowego.

25 listopada 2021

Pracowniczy Program Emerytalny Orange Polska ma 20 lat

Do tej pory z Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Orange, gromadzącego i inwestującego środki uczestników Programu, wypłacono ponad 860 mln złotych. To dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla pracownic i pracowników na czas emerytury.

25 listopada 2021

KE nagrodzi stolice dbające o zarządzanie różnorodnością i inkluzję

Helena Dalli, unijna komisarz ds. równości, ustanowiła właśnie nagrodę European Capitals of Inclusion and Diversity Award. To jedna z inicjatyw składających się na plan działań UE w zakresie przeciwdziałania rasizmowi oraz równości LGBTIQ, przewidzianych na lata 2020-2025.

19 listopada 2021

Znamy wyniki XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS. Historyczna nagroda pod patronatem Karty Różnorodności

Blisko 50 prac o tematyce etyki biznesu zgłoszono do XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego. Łącznie nagrodzono 9 najlepszych prac, po raz pierwszy przyznano także w tegorocznym konkursie Nagrodę Różnorodności, dla najlepszej pracy z kategorii „Diversity & Inclusion”. Nagrodę ufundowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. 

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc