Aktualności Karty Różnorodności

27 sierpnia 2021

Jak pisać i mówić o uchodźcach? Instytut Zamenhofa przygotował poradnik dla mediów

Język nie tylko służy opisywaniu świata, ale także pokazuje kontekst wydarzeń. Może budzić emocje, łączyć lub dzielić. Nieprawidłowo użyty może być narzędziem manipulacji, a nawet dyskryminacji na którą szczególnie narażone są grupy mniejszościowe – w tym uchodźcy.

27 sierpnia 2021

Raportowanie “S” w ESG dużym wyzwaniem dla firm

Climate Disclosure Standards Board zwraca uwagę na problemy związane z jakością ujawnianych przez firmy danych dotyczących kwestii społecznych.

25 sierpnia 2021

5 oczekiwań milenialsów wobec miejsca pracy

W porównaniu z innymi generacjami zdecydowanie bardziej liczy się dla nich równe i sprawiedliwe traktowanie, przejrzystość, elastyczność oraz poczucie, że ich praca ma znaczenie. A co najważniejsze, nie zawahają się odejść z pracy, jeśli pracodawca nie sprosta ich oczekiwaniom.

19 sierpnia 2021

Rusza Work.Her

work.Her to innowacyjny projekt szkoleniowo-rekrutacyjny: wsparcie kobiet w powrocie na rynek pracy i jednocześnie uzupełnienie kompetencji cyfrowych w firmach. Kandydatki, które zakwalifikują się do programu, przechodzą szkolenia, a następnie trafiają na konkretne stanowiska do zainteresowanych pracodawców.

17 sierpnia 2021

VI Trójmiejski Marsz Równości

21 sierpnia odbędzie się szósta edycja Trójmiejskiego Marszu Równości. Patronem wydarzenia jest Karta Różnorodności.

12 sierpnia 2021

ROBYG dołącza do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności

ROBYG, jeden z największych deweloperów w Polsce, 9-go sierpnia dołączył do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Celem tej międzynarodowej inicjatywy, obecnej w 26 krajach starego kontynentu jest podejmowanie działań związanych z promowaniem różnorodności i równych szans w zatrudnieniu. Podpisanie dokumentu przez ROBYG stanowi potwierdzenie jego dotychczasowych działań oraz zobowiązanie do dalszego doskonalenia w tym obszarze.

10 sierpnia 2021

Zarządzanie różnorodnością w czasach kryzysu. Nowy przewodnik dla pracodawców

Na co zwrócić uwagę, tworząc włączające miejsca pracy? Jak zadbać o zatrudnionych zwłaszcza w sytuacjach wyjątkowych, takich jak koronakryzys? Szereg inspiracji i wskazówek przynosi publikacja przygotowana w ramach międzynarodowego projektu Diversity@Work pod egidą Komisji Europejskiej. Udział w nim biorą także polscy pracodawcy skupieni wokół Karty Różnorodności, koordynowanej w naszym kraju przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

4 sierpnia 2021

366 mld euro rocznie. Tyle wynoszą w UE straty związane z przemocą ze względu na płeć

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oszacował, że koszty przemocy ze względu na płeć w UE wynoszą 366 mld euro rocznie. W przeważającej mierze (79% kwoty) są one związane z przemocą wobec kobiet.

13 lipca 2021

“Rzeczpospolita”: Za mały udział pań we władzach firm uwiera coraz bardziej

Pandemia znacząco pogorszyła sytuację kobiet na rynku pracy. Do tego stopnia, że pojawiło się określenie shecession – pisze na łamach “Rzeczpospolitej” red. Anita Błaszczak. W artykule nie zabrakło także powołania na wnioski z badania Diversity IN Check oraz rosnącego grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

8 lipca 2021

Dyrektywa work-life balance w Polsce. Rekomendacje

6 lipca 2021 r. Rada Programowa Fundacji Share the Care opublikowała rekomendacje odnośnie transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. Jedną ze współautorek rekomendacji jest Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc