Komisja Europejska zaprasza Sygnatariuszy Karty Różnorodności na warsztaty

22 maja 2023

Weź udział w warsztatach organizowanych w ramach unijnej platformy Kart Różnorodności. Pierwszy warsztat dotyczyć będzie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, drugi – roli firm w walce z rasizmem i uprzedzeniami.

Obecnie w UE tylko około 50% osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych. Komisja Europejska jest zaangażowana w tworzenie inkluzywnego rynku pracy, na którym wszyscy ludzie mają równe szanse.

Jeden z projektów przewodnich Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami poświęcony jest właśnie zatrudnianiu OzN. Inicjatywa ta będzie składać się z wytycznych i praktyk opracowanych wspólnie z interesariuszami KE.

Będzie obejmować wszystkie etapy zatrudnienia, w tym rekrutację, racjonalną integrację zawodową, alternatywne modele zatrudnienia i przejście na otwarty rynek pracy. Głównymi adresatami programu są pracodawcy, stowarzyszenia pracodawców i władze publiczne.

Program ma za zadanie wspieranie państw członkowskich we wzmacnianiu rynków pracy sprzyjających włączeniu społecznemu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o pakiecie dotyczącym zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Dołącz do naszej dyskusji, w której wezmą udział inne organizacje europejskie i podziel się swoim doświadczeniem.

KIEDY? 24 maja 2023, 10:30 – 12:00

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? Zarejestruj się na warsztat online tutaj

Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne, kolor skóry lub religię nadal utrzymuje się w Europie na wysokim poziomie. Mimo że 84% populacji identyfikuje się z pewną grupą religijną, tylko mniejszość organizacji stosuje inkluzywną politykę religijną – to temat drugiego z warsztatów oferowanych przez KE.

Dołącz do dyskusji i dowiedz się w jaki sposób Komisja Europejska zwiększa swoje wysiłki na rzecz poprawy jakości życia w Europie. Poruszane wątki dotyczyć będą m.in. podnoszenia świadomości społecznej i edukacji pracowników, tworzenia różnorodnych, inkluzywnych i antyrasistowskich miejsc pracy.

Biorąc udział w wydarzeniu, będziesz mieć okazję, by podzielić się swoimi doświadczeniami z koordynatorami Komisji Europejskiej ds. zwalczania rasizmu, nienawiści antymuzułmańskiej i antysemityzmu.

KIEDY? 30 maja 2023, 14:00 – 15:30

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? Zarejestruj się na warsztat online tutaj 

Obecnie coraz więcej firm zwraca uwagę na potrzeby pracowników i pracownic, wynikające z neuroróżnorodności. Eksperci, zajmujący się zdrowiem uważają, że osoby neuroróżnorodne stanowią od 15% do 20% populacji. Oznacza to, że wśród interesariuszy naszych organzacji na pewno są takie osoby.

Firmy deklarują, że mają bardzo pozytywne doświadczenia z osobami neuroróżnorodnymi. Wśród pracodawców panuje przekonanie, że osoby neuroróżnorodne często cechują wybitne umiejętności analityczne, wysoko rozwinięte logiczne myślenie, specyficzne zainteresowania, kreatywne rozwiązywanie problemów, wyjątkowe zdolności wizualno-przestrzenne.

Podczas warsztatów „Neurodiversity = business opportunity” przedstawimy dobre praktyki firm w zakresie pracy z pracownikami neuroróżnorodnymi, a eksperci ds. neuroróżnorodności wyjaśnią, jakie udogodnienia są niezbędne do udanej integracji w pracy i jakie korzyści może przynieść ta grupa osób firmom.

KIEDY? 13 czerwca 2023, 10:30 – 12:00

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? Zarejestruj się na warsztaty online tutaj do 9 czerwca tutaj.

Wydarzenia odbędą się w języku angielskim.