7 urodziny Karty Różnorodności – premiera publikacji „OBLICZA ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ W POLSCE”

11 lutego 2019

Karta Różnorodności obecna jest już w naszym kraju od 7 lat! I jak co roku, z okazji urodzin programu podsumowujemy jego działania. Zapraszamy do oglądania debaty online już w czwartek, 14 lutego w godzinach 12:00-13:00 na Facebooku Karty Różnorodności.

Tym razem podsumowanie będzie miało formę debaty online, podczas której wspólnie z zaproszonymi ekspertkami porozmawiamy o tym, gdzie jesteśmy dziś, jeśli chodzi o zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy i poza nim. Pokażemy przykłady działań, które mogą zainspirować inne organizacje, przypomnimy jak firmy mogą i wspierają zmiany w swoim otoczeniu i czego potrzebują, by ich działania były bardziej skuteczne.

Pretekstem do rozmowy będzie premiera publikacji Oblicza zarządzania różnorodnością z serii Obywatelski biznes w otwartym społeczeństwie Wydawnictwa Nieoczywistego pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pod redakcją prof. Izabeli Warwas we współpracy z dr hab. Elwirą Gross-Gołacką, dr hab. prof. Ewą Mazur-Wierzbicką oraz mgr Barbarą Sajkiewicz.

Partnerami publikacji są: Emitel, Henkel Polska, Nestle Polska, Orange Polska, Skanska w Polsce, Nestle Polska.

Debatę będzie można obejrzeć już 14 lutego w mediach społecznościowych

Karty Różnorodności i Forum Odpowiedzialnego Biznesu od godziny 12:00

Do rozmowy o obliczach zarządzania różnorodnością  zaprosiliśmy:

  1. Dr Sylwię Spurek – Zastępczynię Rzecznika Praw Obywatelskich
  2. Dr hab. Elwirę Gross-Gołacką – współredaktorkę publikacji, dyrektorkę Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
  3. Marcelinę PytlarczykEkspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska, które jest opiekunem Karty Różnorodności od początku jej obecności w Polsce.

Rozmowę poprowadzi dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Marzena Strzelczak.

Krótka historia Karty Różnorodności

Karta to międzynarodowa inicjatywa realizowana pod patronatem Komisji Europejskiej, obecna już w 22 krajach UE www.kartaroznorodnosci.pl

Siedem lat temu, w roku 2012, w dniu inauguracji Karty Różnorodności, która miała miejsce w kancelarii Premiera Rady Ministrów, 14 firm z kapitałem francuskim działających w Polsce zadeklarowało, że będzie wdrażało i promowało ideę równych szans oraz zarządzania różnorodnością w swoich organizacjach. Polska była wówczas pierwszym krajem z bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej, w którym pojawiła się Karta.

Idea budowania inkluzywnych miejsc pracy była stosunkowo mało znana, jednak miała wsparcie administracji publicznej. To ważny aspekt, gdyż jak podkreśla Komisja Europejska, zarządzanie różnorodnością choć zaczyna się od polityk i procedur kadrowych w dojrzałych organizacjach, służy szerszej zmianie i większej spójności społecznej. Administracja publiczna dysponuje wieloma narzędziami, które mogą wspierać ideę różnorodności w praktyce.

Gdzie więc jesteśmy dziś? Publikacja pt. „Oblicza zarządzania różnorodnością” z serii Obywatelski biznes w otwartym społeczeństwie Wydawnictwa Nieoczywistego ma ambicję dostarczenia pewnego podsumowania, ale także świeżego spojrzenia i wiedzy. Podobnie, jak inne opracowania z tej serii, przynosi dawkę wiedzy akademickiej, ale i przykłady konkretnych rozwiązań, praktyk i narzędzi obecnych w biznesie. Pokazuje, jak firmy radzą sobie z wyzwaniem budowania organizacji na miarę XXI wieku: otwartych na różnorodność swoich pracowników, wspierających grupy narażone na wykluczenie wokół nich, w oparciu o dialog ze swoimi interesariuszami.

Cieszymy się, że wydawnictwo, które 14 lutego ma swoją premierę to wynik wspólnego zaangażowania teoretyków, tu szczególnie dziękujemy Pani prof. Izabeli Warwas i Pani dr hab. Elwirze Gross-Gołackiej, oraz praktyków reprezentujących firmy takie jak: Orange oraz Deloitte, Emitel, Henkel, Nestle i Skanska.

Wreszcie serdecznie dziękujemy Pani dr Sylwii Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich za współpracę i wkład w publikację: opis sytuacji kobiet w Polsce będący zarazem swoistym podsumowaniem jubileuszu 100 lat praw wyborczych kobiet, ale też Jej nieustające wsparcie i zaangażowanie w wielu innych inicjatywach Karty Różnorodności.

źródło: informacja własna