7. urodziny Karty Różnorodności – nowa publikacja, debata ekspertek i plany na działania pod znakiem równowagi

14 lutego 2019

Karta Różnorodności obecna jest Polsce już od 7 lat. Właśnie wtedy Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło w naszym kraju działania na rzecz upowszechnienia tematu zarządzania różnorodnością w organizacjach w ramach europejskiej współpracy organizacji Diversity Charters Platform wspieranej przez Komisję Europejską. Od 2012 odbyło się kilkadziesiąt spotkań, konferencji i wizyt studyjnych i ukazało szereg publikacji poświęconych różnym aspektom różnorodności. Wówczas Kartę podpisało dokładnie 14 organizacji, a Polska była w pierwszej dziesiątce krajów europejskich i pierwszym krajem z bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej w którym powstała Karta Różnorodności. Dziś to ruch skupiający organizacje z 22 krajów europejskich, a dokument w Polsce podpisało już prawie 250 pracodawców. Dzisiaj, z okazji kolejnej rocznicy działania programu ukazuje się publikacja wydawnictwa Nieoczywistego, poświęcona zarządzaniu różnorodnością w Polsce. Patronem książki jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a grupa pięciu sygnatariuszy Karty partnerami wydania.

14 lutego 2012 w Kancelarii Premiera Rady Ministrów odbyła się inauguracja polskiej odsłony europejskiej inicjatywy – Karty Różnorodności. Właśnie wtedy pierwsze 14 firm zadeklarowało, że będzie wdrażało i promowało ideę równych szans oraz zarządzania różnorodnością w swoich organizacjach.

Gdy Karta Różnorodności pojawiła się w Polsce 7 lat temu, idea budowania inkluzywnych (włączających) miejsc pracy była wciąż mało znana, jednak miała wsparcie administracji publicznej. To ważny aspekt, gdyż jak podkreśla Komisja Europejska, zarządzanie różnorodnością,  choć zaczyna się od polityk i procedur kadrowych w dojrzałych organizacjach, służy szerszej zmianie i większej spójności społecznej – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiedzialna za koordynację Karty Różnorodności w Polsce.

W tym roku w ramach naszych działań podejmiemy temat work-life balance”, czyli równowagi między życiem prywatnym i zawodowym pracowników w Polsce – tak ważny m.in. ze względu na coraz większe tempo życia, problemy firm ze znalezieniem i zatrzymaniem na dłużej pracowników, z drugiej strony wyzwaniami, które dotycząca wszystkich – łączenia ról społecznych, społecznych oczekiwań, które na zdecydowany wpływ na życie i wybory zawodowe, ścieżki kariery etc. – dodaje Marzena Strzelczak.

Co roku w rocznicę inauguracji Karty w Polsce obchodzone są symbolicznie urodziny programu. Jest to czas podsumowań ubiegłych lat i prezentacji planów na kolejne miesiące.

Z tej okazji przygotowana została debata online, podczas której ekspertki z zakresu praw człowieka i zarządzania różnorodnością rozmawiały o tym, gdzie jesteśmy dziś, jeśli chodzi o zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy i poza nim. Wskazaliśmy przykłady działań, które mogą zainspirować inne organizacje, przypomnieliśmy, jak firmy mogą i wspierają zmiany w swoim otoczeniu i czego potrzebują, by ich działania były bardziej skuteczne.

Oglądaj debatę z udziałem dr Sylwii Spurek, dr hab. Elwiry Gross-Gołackiej i Marceliny Pytlarczyk. Prowadzenie: Marzena Strzelczak >>

Pretekstem do rozmowy była premiera publikacji „Oblicza zarządzania różnorodnością” z serii Obywatelski biznes w otwartym społeczeństwie Wydawnictwa Nieoczywistego pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pod redakcją prof. Izabeli Warwas we współpracy z dr hab. Elwirą Gross-Gołacką, dr hab. prof. Ewą Mazur-Wierzbicką oraz mgr Barbarą Sajkiewicz oraz ekspertek z firmy Deloitte.

Partnerami publikacji są: Emitel, Henkel Polska, Nestlé Polska, Orange Polska, Skanska w Polsce.

Publikacja Oblicza zarządzania różnorodnością”, która dzisiaj ma swoją premierę to wynik wspólnego zaangażowania teoretyków i praktyków z zakresu różnorodności. Serdecznie dziękujemy Pani prof. Izabeli Warwas i Pani dr hab. Elwirze Gross-Gołackiej oraz przedstawicielom firm Orange, Emitel, Henkel, Nestlé i Skanska, dzięki którym publikacja się ukazuje i którzy podzielili się najlepszymi praktykami swoich firm – mówi Marzena Strzelczak.

Wreszcie serdecznie dziękujemy Pani dr Sylwii Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, za współpracę i wkład w publikację: opis sytuacji kobiet w Polsce będący zarazem swoistym podsumowaniem jubileuszu 100 lat praw wyborczych kobiet. Także za jej życzliwość,  wsparcie i zaangażowanie w wielu innych inicjatywach Karty Różnorodności – dodaje Marzena Strzelczak.

Publikacja pt. „Oblicza zarządzania różnorodnością” z serii Obywatelski biznes w otwartym społeczeństwie Wydawnictwa Nieoczywistego ma ambicję dostarczenia pewnego podsumowania, ale także świeżego spojrzenia i wiedzy. Podobnie, jak inne opracowania z tej serii, przynosi dawkę wiedzy akademickiej, ale i przykłady konkretnych rozwiązań, praktyk i narzędzi obecnych w biznesie. Pokazuje, jak firmy radzą sobie z wyzwaniem budowania organizacji na miarę XXI wieku: otwartych na różnorodność swoich pracowników, wspierających grupy narażone na wykluczenie wokół nich, w oparciu o dialog ze swoimi interesariuszami.

Kolejne miesiące pod znakiem równowagi

Najbliższe miesiące działań w ramach Karty Różnorodności poświęcone będą szeroko rozumianej równowadze i tzw. wellbeing pracowników. W ramach spotkań z sygnatariuszami, Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, planowanych badań pracodawców i wreszcie publikacji  będą poruszane kwestie prawne związane z zagadnieniem równowagi między życiem prywatnym i zawodowym,  tym jak Kodeks Pracy reguluje różne rozwiązania i czy odpowiada na obecne potrzeby pracodawców i pracowników. Pokazane zostaną dobre praktyki związane z dobrostanem/wellbeing pracowników, pokazujące jak firmy radzą sobie z tym jak zwiększać wydajność pracowników jednocześnie dbając o ich satysfakcję zawodową.  Nie zabraknie też tematów wpływu zaburzenia równowagi między życiem prywatnym i zawodowym i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. A może równowaga powinna zamienić się w integrację? To tylko część pytań, na które odpowie w ramach swoich działań Karta Różnorodności w 2019 roku.

Także w tegorocznym badaniu, które Forum Odpowiedzialnego będzie realizować w ramach Karty Różnorodności wśród sygnatariuszy dokumentu i na próbie ogólnopolskiej nie zabraknie tematu równowagi. Temu tematowi poświęcony zostanie specjalny moduł arkusza badań.