6. urodziny Karty – 6 lat współpracy dla różnorodności

14 lutego 2018

6 lat temu Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Partnerami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną powołało do życia Polską odsłonę europejskiej inicjatywy Karta Różnorodności.

Działania w ramach Karty realizowane są obecnie w 19 krajach Unii Europejskiej. Od 2012 roku Karta Różnorodności obecna jest w Polsce, jako pierwszym kraju w Europie Środkowo-wschodniej, gdzie jej działania koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a opiekunem projektu od samego początku jest Firma Orange Polska.

Karta Różnorodności, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. Od czasu zainicjowania działań Karty Różnorodności w naszym kraju odbyły się już cztery edycje Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, wizyty studyjne oraz liczne spotkania edukacyjno – networkingowe dla organizacji zainteresowanych wdrażaniem lub rozwijaniem polityki różnorodności. W ramach programu wydawane są także publikacje, zawierające wyniki badań i opinie ekspertów w zakresie zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i upowszechniania równości w miejscu.  Obecnie, w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności jest 211 firm, organizacji i instytucji publicznych, w tym 6 samorządów.

Karta Różnorodności włącza się w obchody 100lecia praw wyborczych kobiet w Polsce >> 

Zostań sygnatariuszem >>

Historia Karty, wspomnienia i aktywność sygnatariuszy

Rok temu, z okazji 5. urodzin Karty Różnorodności zostały przygotowane i publikowane materiały związane z historią i obszarami zainteresowania Karty. Partnerzy, patroni i sygnatariusze przypomnieli dotychczasowe inicjatywy oraz początki Karty oraz ludzi i firmy, którzy przyczynili do rozwoju idei zarządzania różnorodnością w Polsce. Ta historia jest wciąż aktualna, więc zachęcamy do jej przypomnienia

Oglądaj jubileuszowe VIDEO >>

Opiekunem projektu Karta Różnorodności od sześciu lat jest Orange Polska.