6. Konferencja Europejskich Kart Różnorodności

8 października 2015

W dniach 27-28 października w Luksemburgu odbędzie się 6 coroczna Konferencja Europejskich Kart Różnorodności. Eksperci/tki Forum Odpowiedzialnego Biznesu będą gośćmi tego wydarzenia.

W czasie konferencji przedstawiciele Kart Różnorodności z 15 europejskich krajów będą prezentować swoje doświadczenia na polu zarządzania różnorodnością. W programie wydarzenia znajdą się panele poświęcone między innymi udziałowi mediów i sektora publicznego w działaniach na rzecz różnorodności.

Polskę reprezentować będą paneliści: prezydent Słupska i działacz równościowy, Robert Biedroń oraz dziennikarz zamujący się tematyka odpowiedzialnego biznesu, Paweł Oksanowicz. Jedną z osób prowadzących panele będzie Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB. W konferencji wezmą udział przedstawicielki polskiej Karty Różnorodności.