6. edycja Global Diversity & Inclusion Seminar – Barcelona

28 stycznia 2013

W dniach 21-22 lutego br. odbędzie się szósta edycja Global Diversity & Inclusion Seminar w Barcelonie pt. „Effective Strategies on Building a Diverse & Inclusive Organisation”. Coroczne seminarium to jedno z najdłużej trwających wydarzeń skoncentrowanych na temacie różnorodności i włączenia w kontekście biznesowym.

Celem dwudniowego seminarium będzie zbadanie, jak różnoronodność pomaga organizacjom we wzroście, innowacyjności oraz pozyskiwaniu utalenowanej kadry pracowniczej. Oprócz tego uczestnicy zajmą się zdefiniowaniem pojęć różnorodności i włączenia w swojej organizacji.

Dokładny program wydarzenia wraz z warunkami uczestnictwa dostępny tutaj.

Sygnatariusze Karty Różnorodności mają zniżkę w udziale w konferencji.

Źródło: materiały organizatorów