Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego na 5. urodziny Karty Różnorodności

7 marca 2017

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowało proces powstania polskiej wersji Karty Różnorodności  (ang. Diversity Charter) we wrześniu 2011 roku i do grudnia 2011 został sformułowany tekst Kart, wspólnie z przedstawicielami biznesu, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Jedną z tych organizacji było Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, które od tamtej pory współpracowało z FOB przy działaniach realizowanych w ramach Karty Różnorodności.

W wyniku spotkań, w których wzięły udział przedstawicielki i przedstawiciele firm oraz organizacji i instytucji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację sformułowana została treść Karty. Spotkania odbywały się od września do grudnia 2011 roku. W spotkaniach uczestniczyli: Krystyna Mrugalska z Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Tomasz Szypuła z Kampanii Przeciw Homofobii, Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka, Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Magdalena Gryszko z Biura Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

W wyniku konsultacji powstał dokument polskiej wersji Karty Różnorodności dostępny tutaj.