49% pracowników Nestlé Polska to kobiety

8 marca 2017

Przy okazji Dnia Kobiet Nestlé Polska, partner strategiczny FOB opublikował informację o kobietach w firmie. Blisko połowa pracowników Nestlé to kobiety, które zajmują także prawie 43% stanowisk managerskich. Firma Nestlé od 2016 roku jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Zwiększa się liczba firm, które zwracają uwagę na równość płci w pracy, równy dostęp do rozwoju i awansu. Od lat poszanowanie różnorodności jest jedną z fundamentalnych wartości, jakie przyświecają działaniu Nestlé. Z tego względu firma, zarówno na szczeblu globalnym jak i lokalnym, wprowadza rozwiązania propagujące politykę równego traktowania m.in. ze względu na płeć, wiek i status rodzinny.

Staramy się stworzyć korzystne warunki pracy dla kobiet. W tym celu podejmujemy działania ułatwiające pogodzenie pracy z obowiązkami wynikającymi z bycia mamą, m.in.: 6-godzinny dzień pracy dla kobiet przez pierwszy miesiąc po powrocie z urlopu macierzyńskiego, czy dodatkowy dzień wolny na opiekę nad dzieckiem, który przysługuje zarówno mamie, jak i tacie – mówi Beata Burlińska-Marczuk, Kierownik Działu Szkoleń, Rozwoju i Rekrutacji, HR Biznes Partner, Nestlé Polska S.A.

Nestlé dba o gender balance, a wymiernym efektem podejmowanych przez firmę działań w tym zakresie jest fakt, że blisko połowa pracowników polskiego oddziału firmy to kobiety, a prawie 43% kadry menadżerskiej to panie. Kobiety odpowiadają m.in. za sprzedaż, finanse i kontroling, HR i relacje korporacyjne. Wśród nich jest Mariola Raudo, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej i PR w Nestlé Polska, a wcześniej szefowa Działu Rekrutacji i HR Biznes Partner.

W Nestlé wierzymy, że kobiece i męskie podejście do różnych kwestii wzajemnie się uzupełnia. Nie jesteśmy jednak zwolennikami sztucznego kreowania wyników. Stwarzamy odpowiednie warunki pracy, w których kobiety i mężczyźni mają równe szanse i warunki na rozwój. W ubiegłym roku sygnowaliśmy Kartę Różnorodności, która jest międzynarodową inicjatywą promowaną przez Komisję Europejską. Dołączenie do ponad 8 000 pracodawców – sygnatariuszy w Europie było dla nas symbolicznym podsumowaniem dotychczasowych naszych starań w dziedzinie promowania polityki równego traktowania, jak i deklaracją na przyszłość – mówi Mariola Raudo.

Dbanie o gender balance i promowanie polityki równego traktowania to aktywności Nestlé w ramach priorytetów Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value, CSV), czyli działań firmy, które poza generowaniem zysków biznesowych, przynoszą także korzyści pracownikom i społeczeństwu dzięki zapewnieniu im odpowiedzialnego i bezpiecznego miejsca pracy.

źródło: materiały prasowe firmy