4 urodziny Karty Różnorodności

14 stycznia 2016

14 lutego 2012 roku miało miejsce uroczyste podpisanie Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską i jednego z najbardziej znanych projektów dotyczących różnorodności w miejscu pracy w Polsce.

Karta Różnorodności w Polsce powstała w 2012 r. jako rezultat spotkań z reprezentantami i reprezentantkami firm (w tym partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Wśród nich były takie firmy, jak: Aviva, British American Tobacco, Danone, Deloitte, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oréal Polska, NUTRICIA, Orange Polska, Provident Polska, PwC, Totalizator Sportowy i Unilever.

Treść Karty konsultowana była również z organizacjami dbającymi o interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację: Amnesty International; Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny; Fundacją Autonomia; Fundacją Feminoteka; Fundacją Trans-Fuzja; Helsińską Fundacją Praw Człowieka; Kampanią Przeciw Homofobii; Koalicją Karat; Lambda Warszawa; Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych; Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego; KK NSZZ „Solidarność”; Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej; Stowarzyszeniem Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”; Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM i Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Bardzo ważną rolę w tworzeniu Karty odegrała także administracja państwowa – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Działania Karty

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) jest międzynarodową inicjatywą wspierana przez Komisję Europejską, realizowaną w 16 krajach Unii Europejskiej. Krajowe Karty działają w ramach Europejskiej Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń. Łączna liczba sygnatariuszy Karty wynosi ponad 7 tysięcy.
Karta Różnorodności wspiera pracodawców w zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy. Organizuje konferencje i spotkania (takie jak np. Ogólnopolski Dzień Różnorodności czy cykl spotkań nt. work-life balance), służy wiedzą i informacjami (wysyłanymi w newsletterach, umieszczanymi na stronie www oraz facebooku) i promuje zarządzanie różnorodnością podczas licznych konferencji w całym kraju.

Wśród 124 sygnatariuszy Karty Różnorodności znajdują się przede wszystkim duże firmy (57 sygnatariuszy), ale i firmy z sektora MŚP (30 sygnatariuszy), mikroprzedsiębiorstwa (12 sygnatariuszy) i organizacje pozarządowe (20 sygnatariuszy). Kartę podpisały także 4 instytucje administracji publicznej i 1 uczelnia wyższa.