4 maja inauguracja #EUDiversityMonth

21 kwietnia 2021

European Diversity Month to święto różnorodności i inkluzji nie tylko w miejscu pracy, ale i całym społeczeństwie, okazja do pogłębienia wiedzy i budowania świadomości i pokazania  jakie wartości są dla nas ważne. Inauguracja odbędzie się 4 maja w formie spotkania z udziałem m.in. Heleny Dalli, unijnej komisarz ds. równości.

Jak podkreśla Komisja Europejska, różnorodność i włączenie w miejscu pracy powinny być traktowane priorytetowo przez pracodawców w Europie. Inkluzywne środowiska służą  pracownicom  i pracownikom, którzy  mogą być sobą, a ich talenty mogą być w pełni wykorzystywane. W ten sposób zyskuje biznes i całe społeczeństwo.

European Diversity Month jest organizowany przez Komisję Europejską oraz EU Diversity Charters Platform, do której należy także polska Karta Różnorodności, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Uroczysta inauguracja odbędzie się 4 maja. Wówczas odbędzie się spotkanie wysokiego szczebla z udziałem Heleny Dalli, unijnej komisarz ds. równości. Wydarzenie to zgromadzi decydentów/ki, CEOs, sygnatariuszy Kart Różnorodności oraz organizacje działające na rzecz budowania włączającego rynku pracy. 

Aby wziąć udział w European Diversity Month Launch Event, należy zarejestrować się poprzez formularz online dostępny tutaj >>

Różnorodność i inkluzja w miejscu pracy – droga do spójności społecznej w czasie cyfrowej transformacji

6 maja rozpocznie się natomiast Miesiąc Różnorodności, organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce.

W ramach Miesiąca Różnorodności zaplanowaliśmy 4 debaty, podczas których będziemy wspólnie zastanawiali się nad najważniejszymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem różnorodnością i budowaniem włączających miejsc pracy. Transmisje z debat będzie można śledzić w cztery majowe czwartki poprzez stronę internetową oraz Facebooka Karty Różnorodności.

Nowością wśród naszych propozycji na Miesiąc Różnorodności są weekendowe przeglądy filmów o tematyce związanej z Diversity & Inclusion. Wkrótce udostępnimy także formularz, poprzez który będzie można zdobyć wirtualne bilety.

Jak włączyć się w obchody Miesiąca Różnorodności?

  • Przygotuj własny plan działań 

Może to być jedno działanie czy wydarzenie (wirtualne lub hybrydowe) lub cały cykl. Może to być np. webinar o D&I dla pracowników / pracownic i interesariuszy zewnętrznych, debata, kampania w social media, akcja wolontariacka, książka kucharska z przepisami z różnych stron świata czy okrągły stół na ważny dla Was temat. Mogą to być działania prowadzone wewnątrz firmy lub wśród klientów. Zaznacz, czy jest jakiś materiał (gra, szkolenie, film itp.), którym chciałbyś podzielić się z szerszym gronem interesariuszy.

  • Zainspiruj się

Zachęcamy do korzystania z poradnika – inspiratora (pdf) przygotowanego wspólnie z Komisją Europejską. Poradnik dostępny jest również w języku angielskim. Warto również skorzystać z zestawienia przygotowanego przez nas w ramach poprzedniego Miesiąca Różnorodności, oraz publikacji Komisji Europejskiej Examples of solidarity actions among the Diversity Charters’ Signatories. Helping each other during the Covid-19 crisis.

Zachęcamy również do sięgania po grę online „Łączy nas różnorodność”, którą przygotowaliśmy wraz z Charta der Vielfalt – niemiecką Kartą Różnorodności. Przejdź do gry >> Gra dostępna jest również w wersji anglojęzycznej tutaj >>

Podsumowanie poprzedniej edycji #MiesiącRóżnorodności znaleźć można tutaj »

  • Zgłoś swoją gotowość i plan działań do kalendarza Miesiąca Różnorodności poprzez wypełnienie formularza

Zgłoś swoją gotowość i plan działań do kalendarza Miesiąca Różnorodności poprzez wypełnienie formularza: kartaroznorodnosci.pl/diversitymonth/zgloszenie

Po weryfikacji zgłoszenia otrzymasz pakiet komunikacyjny Miesiąca Różnorodności do wykorzystania w Twoich działaniach. Będzie go można wykorzystywać do wspólnego brandingu Miesiąca Różnorodności. 

Materiały i informacje o zgłoszonych działaniach, wpisujących się w #MiesiącRóżnorodności, zamieszczane będą w specjalnej sekcji na kartaroznorodnosci.pl oraz mediach społecznościowych. Na podstawie przesłanych informacji powstanie bowiem kalendarium z harmonogramem aktywności Sygnatariuszy i linkami do wydarzeń otwartych. Pracodawcy, którzy zaangażują się w Miesiąc Różnorodności, otrzymają od nas także pakiet materiałów komunikacyjnych. Rejestrując działania poprzez formularz Twoja organizacja staje się także częścią #EUDiversityMonth. 

Zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, kluczowe jest promowanie zarządzania różnorodnością i budowania włączających miejsc pracy. Wspólnie świętujmy Miesiąc Różnorodności! Dołącz bezpłatnie: kartaroznorodnosci.pl/diversitymonth/zgloszenie