4 listopada obchodzimy Dzień Równej Płacy

4 listopada 2019

W tym roku Europejski Dzień Równej Płacy przypada 4 listopada. Jest to moment, w którym kobiety symbolicznie przestają otrzymywać wynagrodzenie w porównaniu ze swoimi kolegami za tę samą pracę. Kobiety w Unii Europejskiej wciąż zarabiają średnio o 16 proc. mniej niż mężczyźni. W porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy kobiety zarabiały o 16,2 proc. mniej, sytuacja poprawiła się tylko nieznacznie. W Polsce różnica w zarobkach jest niższa i wynosi średnio 7,2%. 

Wśród państw UE najwyższe różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami występują w Estonii (25,6 proc.)., Czechach (21,1 proc.)  i Niemczech (21,0 proc.). Różnice wynagrodzeń najmniejsze są w Rumunii (3,5 proc.), Luksemburgu i Włoszech (po 5,0 proc.), Belgii (6,0 proc.) i Polsce (7,2 proc.). Szczegółowe wyniki tutaj >>>

Przyczyny różnic w wynagrodzeniu są wielorakie: kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze, borykają się z problemem „szklanego sufitu”, pracują w sektorach gorzej opłacanych lub często są głównymi opiekunami rodzin. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest poprawa równowagi między życiem zawodowym i prywatnym pracujących rodziców i opiekunów.

„Przejrzystość płac w połączeniu z innymi rozwiązaniami, takimi jak sprawiedliwy podział obowiązków opiekuńczych między kobiety i mężczyzn – możliwy dzięki nowej dyrektywie UE w sprawie urlopu rodzicielskiego i opiekuńczego – pomogłyby wyeliminować podstawowe przyczyny tej różnicy w wynagrodzeniu” – czytamy na stronie Komisji Europejskiej.

Różnice płac biorą się również ze stereotypów i dyskryminacji w związku z płcią. Większa przejrzystość płac pozwoliłaby dowiedzieć się, które z tych przyczyn są najważniejsze. Komisja Europejska przygotowała specjalną stronę internetową poświęconą  zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć.

W ostatnich dniach Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) opublikował wyniki Gender Equality Index. W tegorocznym zestawieniu prowadzą Szwecja i Dania. Polska spadła o 6 miejsc i na 28 krajów członkowskich UE zajęła 24. lokatę. Więcej o rezultatach badania równości płci w UE piszemy tutaj >>>

Źródło: ec.europa.eu