Ponad 20 panelistów/ek, 4 bloki tematyczne, 5 warsztatów – trwają zapisy na V Ogólnopolski Dzień Różnorodności

10 maja 2018

Najważniejsze doroczne wydarzenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu poświęcone zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy już 24 maja w Warszawie. W programie V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności przewidziano panele dyskusyjne w czterech blokach tematycznych, prezentacje dobrych praktyk firm oraz pięć warsztatów poświęconych tym razem m.in. zatrudnianiu migrantów, społeczności LGBT w pracy czy dobrej współpracy kobiet i mężczyzn. Uczestnicy poznają szerszą perspektywę korzyści płynących z różnorodności w miejscu pracy i zróżnicowane podejścia do wyzwań z nią związanych.

Tegoroczny V Ogólnopolski Dzień  Różnorodności (ODR), realizowany w partnerstwie z Bankiem Zachodnim WBK i firmą Siemens, odbędzie się pod hasłem „1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji na www.odpowiedzialnybiznes.pl/odr2018. Liczba miejsc ograniczona.

Zarejestruj swój udział >>

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności wspieranego przez firmę Orange. Celem projektu, jak i majowego wydarzenia, jest upowszechnianie i przybliżanie pracodawcom idei zarządzania różnorodnością, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwiązań umożliwiających rozpoczęcie działań z tego zakresu. W tym roku wyjściem do dyskusji na temat wyrównywania szans osób narażonych na dyskryminachę w miejscu pracy, będzie 100 lecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych.

Część konferencyjna: 4 bloki tematyczne, 17 panelistów

W tym roku zaproszenie do dyskusji przyjęli m.in. Zuzanna Skalska, analityczka trendów, Danuta Przywara, prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. Katarzyna Śledziewska badaczka gospodarki cyfrowej,  dr Jędrzej Niklas badający algorytmy decyzyjne, Agnieszka Kramm, prezeska Fundacji Miejsce Kobiet, Jacek Jakubowski, psycholog i trener biznesu, inicjator pierwszego Festiwalu Empatii, Krystian Hanke, dziennikarz radiowej Trójki prowadzący Projekt Tata 3.0 oraz przedstawiciele firm i samorządów, dla których ważne są kwestie równości szans w miejscu pracy. Konferencję poprowadzi Katarzyna Zdanowicz, dziennikarka telewizji TVN24.

Poznaj sylwetki panelistów/ek i osób prowadzących warsztaty >>

Część konferencyjna będzie się składała z czterech bloków tematycznych:

I blok: Równość czy różnorodność – Kto, za ile i na jakiej pozycji w hierarchii pracuje w Polsce
II blok: Role zawodowe, a role w życiu prywatnym
III blok: Różnorodność i równość szans w polskim prawie pracy
IV blok: Nowe technologie i sztuczna inteligencja – Gwarancja braku dyskryminacji?

Część warsztatowa – praktyczne podejście do różnorodności w miejscu pracy

Na gości spotkania czeka także część praktyczna, w ramach której odbędzie się 5 warsztatów, tym razem poświęconych społeczności LGBT w miejscu pracy, zatrudnianiu migrantów, sytuacji osób z niepełnosprawnościami, integracyjnemu przywództwu i oczywiście pierwszym krokom we wprowadzaniu zarządzania różnorodnością.

Warsztaty:

  • Karta Różnorodności – od czego zacząć?
  • Integracyjne przywództwo – synergia żeńskiej i męskiej energii w biznesie
  • Zmień perspektywę – warsztaty, które na moment pozwolą wczuć się w sytuację osób z niepełnosprawnościami
  • Społeczności LGBT w miejscu pracy – od czego zacząć?
  • Zatrudnianie migrantów – warsztat dla biznesu

Dokładny program IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, informacje o lokalizacji, gościach oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie i warsztaty znajdują się na stronie wydarzenia TUTAJ.

Patron honorowy Karty Różnorodności: Rzecznik Praw Obywatelskich

Opiekun Karty Różnorodności: Orange Polska

Partnerzy spotkania: Bank Zachodni WBK, Siemens