366 mld euro rocznie. Tyle wynoszą w UE straty związane z przemocą ze względu na płeć

4 sierpnia 2021

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oszacował, że koszty przemocy ze względu na płeć w UE wynoszą 366 mld euro rocznie. W przeważającej mierze (79% kwoty) są one związane z przemocą wobec kobiet.

– Życie ludzkie, ból i cierpienie nie mają ceny. Jednak wiedza o kosztach przemocy może pomóc krajom UE kierować pieniądze tam, gdzie jest naprawdę potrzebna – i gdzie może być najbardziej skuteczna. Środki wydane na wsparcie ofiar nie wystarczą, ponieważ usługi takie jak schroniska stanowią zaledwie 0,4% kosztów przemocy ze względu na płeć. Kraje UE muszą więcej inwestować w działania zapobiegające przemocy wobec kobiet i chroniące ofiary – jest to zarówno imperatyw moralny, jak i postępowanie zasadne ze względów ekonomicznych – powiedziała Carlien Scheele, dyrektorka EIGE.

Nowe badanie EIGE przedstawia różne koszty przemocy ze względu na płeć, przy czym największe koszty wynikają ze skutków fizycznych i emocjonalnych (56 %), a następnie z kosztów działania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (21%) i utraconych zysków finansowych (14%). Inne koszty mogą obejmować usługi wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych (na przykład w przypadku rozwodów i postępowań o opiekę nad dzieckiem), pomoc mieszkaniową i ochronę dziecka.

EIGE obliczył koszt przemocy ze względu na płeć w UE i w każdym państwie członkowskim na podstawie ekstrapolowanych danych z Wielkiej Brytanii. Wiąże to koszt przemocy ze względu na płeć w każdym państwie członkowskim UE bezpośrednio z liczbą ludności. Ponieważ badanie EIGE obejmuje przegląd istniejących metod obliczania kosztów przemocy ze względu na płeć, państwa członkowskie UE mogą wykorzystać to jako punkt wyjścia do opracowania własnych szacunków kosztów krajowych.

Aby zapewnić dokładne obliczenie kosztów przemocy ze względu na płeć, kraje UE potrzebują szczegółowych danych pochodzących od organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Ponieważ przemoc ze względu na płeć jest niedostatecznie zgłaszana, kraje potrzebują również danych z ankiet, aby uzyskać prawdziwy obraz skali tego problemu. Gromadzenie szczegółowych danych na temat różnych form przemocy ze względu na płeć jest obowiązkiem wynikającym z Konwencji Stambulskiej, którą podpisały wszystkie kraje UE, a 21 ratyfikowało.

Raport z badania zostanie opublikowany wkrótce – także na naszej stronie.

Źródło: EIGE