Karta Różnorodności na Kongresie Ruchów Miejskich

21 maja 2017

W sobotę, 20 maja w ramach V Kongresu Ruchów Miejskich na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim odbył się całodniowy panel tematyczny „Miasto Równych Szans”, podczas którego Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przedstawiła projekt Karta Różnorodności.

W Katowicach przyglądano się i dyskutowano na temat dostępu do usług, finansowanych z gminnych budżetów, m.in. równościowemu zatrudnieniu w urzędach i spółkach miejskich, dostępowi do przestrzeni miejskiej, politykom senioralnym i prozdrowotnym, przeciwdziałaniu wykluczeniom oraz edukacji antydyskryminacyjnej.

Po spotkaniu uczestnicy wzięli udział w spacerze śladami pierwszych posłanek autonomicznego Sejmu Śląskiego (1922-39), przygotowany przez Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet.

Wiele dobrego już się dzieje w naszych miastach, jest coraz więcej pełnomocniczek i rad ds. równości, wdrażane są programy antydyskryminacyjne w szkołach, na uczelniach, w urzędach i w placówkach gmin. Modernizuje się przestrzeń miejską pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców i mieszkanek oraz dostępności osób z ograniczoną mobilnością – podkreślali organizatorzy.

Długofalowym celem spotkania było wspólne wypracowanie rekomendacji do strategii równościowych dla miast polskich, przed wyborami samorządowymi 2018. Punktem wyjścia i modelem dobrych praktyk są dwa dokumenty: Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (Rady Gmin i Regionów Europy, z 2006 r., wdrożona w 1653 miastach europejskich) oraz Karta Różnorodności, zainicjowana w 2012 r. i koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyjęta przez Słupsk, a następnie Poznań.

źródło: materiały organizatorów