29 kwietnia premiera raportu „Argumenty ekonomiczne przemawiające za inkluzją osób LGBT+ w Europie Środkowo-Wschodniej”

22 kwietnia 2021

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności, oraz Kampania Przeciwko Homofobii z przyjemnością zapraszają do wspólnego udziału w webinarium Open for Business, w trakcie którego po raz pierwszy w Polsce zaprezentowany zostanie najnowszy raport „Argumenty ekonomiczne przemawiające za inkluzją osób LGBT+ w Europie Środkowo-Wschodniej”. Webinarium odbędzie się w czwartek 29 kwietnia o godz. 10:00.

W raporcie zaprezentowano zarówno wysokie koszty, które w związku z dyskryminacją osób LGBT+ ponosi polska gospodarka, jak i potencjalne ścieżki wzrostu ekonomicznego, wynikające z aktywnego włączania społeczności LGBT+ we wspólne działania. W trakcie premiery przedstawicielki i przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych pochylą się nad kluczowymi wnioskami raportu i omówią możliwości podjęcia wspólnych działań na rzecz zwiększenia partycypacji osób LGBT+ w obszarze gospodarczym w Polsce.

Agenda

  1. Wystąpienie przewodnie: Bartosz Rega, Co-CEO, Monterail, Wrocław
  2. Zaprezentowanie kluczowych dla Polski wyników raportu: Kathryn Dovey, dyrektorka zarządzająca Open for Business’ i George Perlov, Lider Programu CEE
  3. „Sytuacja osób LGBT+ w miejscu pracy”: Slava Melnyk, dyrektor zarządzający Kampanii Przeciw Homofobii

Następnie odbędzie się dyskusja panelowa, w której udział wezmą:

  • Kuba Piwowar, Digital Acceleration Lead, Google
  • Marcin Tomaszewski, Principal Economist for Central Europe and the Baltics, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
  • Aleksandra Muzińska, Współzałożycielka Funduszu dla Odmiany

Dyskusję dostępną w języku polskim i angielskim poprowadzi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

Panelistki i paneliści podejmą kluczowe dla społeczności LGBT+ w Polsce zagadnienia takie jak:

  • W jaki sposób możemy zwiększyć wsparcie społeczności LGBT+ przy pomocy argumentów ekonomicznych?
  • Jak odpowiadać na kwestie związane z wartościami, nastawieniem i stereotypami, powstrzymującymi większe włączenie Społeczności LGBT+
  • Jakie działania mogą podjąć osoby związane z biznesem i organizacjami pozarządowymi w celu poprawy sytuacji?

Raport wspierają Google, Equality Without Borders i The Brunswick Group.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy najpóźniej do 28 kwietnia zarejestrować się tutaj >>