Wyróżnienia za informowanie o różnorodności – nowa europejska nagroda dla dziennikarzy

20 października 2016

17 października Komisja Europejska ogłosiła w Dublinie laureatów Europejskiej Nagrody Dziennikarzy promujących tematy związane z Różnorodnością. Nagroda przyznawana dziennikarzom z całej UE, jest jednym z działań ogłoszonych we wnioskach do zorganizowanego w ubiegłym roku w Brukseli 1. Kolokwium Praw Podstawowych

Frans Timmermans powiedział: „Europejskie społeczeństwo przechodzi okres niepokoju i kryzysu, stawiający pod znakiem zapytania wartości, na których opiera się nasza Unia.  W czasach kryzysu zdolność naszego społeczeństwa do tolerancji i włączenia społecznego poddawana jest ciężkiej próbie. Nasza wspólna odpowiedzialność za życie w tolerancji i wzajemnym poszanowaniu jest szczególnie ważna w czasie, gdy mamy moralny obowiązek udzielić schronienia ludziom reprezentującym różne religie i kultury, którzy przybywają na nasz kontynent. Różnorodność nie może być postrzegana jako zagrożenie. Naszym wspólnym zadaniem jest tworzenie i pielęgnowanie społeczeństwa integracyjnego”.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Věra Jourová dodała: „Dziennikarze odgrywają kluczową rolę w promowaniu społeczeństwa integracyjnego(włączającego). Powinniśmy wspierać dziennikarzy, którzy śledzą przejawy dyskryminacji, niesprawiedliwości i piszą artykuły broniące demokracji, równości i poszanowania praw człowieka.”.

Zgodnie z tematem Kolokwium, wybrane artykuły koncentruje się na „Promowaniu społecznej akceptacji i różnorodności wyznań i przekonań”.

Nagrodzone artykuły wybrano spośród artykułów, które ukazały się w ciągu ostatnich 1-2 lat we wszystkich 28 państwach członkowskich UE, które poruszały tematy promowanie różnorodności i zwalczanie dyskryminacji. Jury składające się z ekspertów w dziedzinie dziennikarstwa i równości, a także pracowników Komisji Europejskiej wybrało artykuły z