17 listopada 2016

9 listopada 2016 odbył się III Kongres Różnorodności pod patronatem Karty Różnorodności. Celem Kongresu, organizowanego przez BE.NAVIGATOR oraz Henkel Polska, było pobudzenie dyskusji na temat wyzwań różnorodności w miejscu pracy i zarządzania poprzez wartości.

Tegoroczna trzecia edycja Kongresu Różnorodności poświęcona była nowej perspektywie przywództwa. Wspólnie z gośćmi organizatorzy poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące roli lidera w procesie wdrażania idei różnorodności w organizacji. Rozmawiano między innymi o:

* wpływie koncepcji zarządzania różnorodnością na kształtowanie postaw i ról liderów w organizacjach
* sposobie otwierania menedżerów na wątki związane z różnorodnością i kaskadowaniu tej idei w strukturach organizacji
* wspieraniu liderów w tworzeniu efektywnie współpracujących zespołów

Nowym działaniem podczas tegorocznego Kongresu Różnorodności była inicjatywa „Praktycy o różnorodności” prezentująca najbardziej innowacyjne i angażujące polskie dobre praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością. Do wzięcia udziału w przeglądzie zaproszono małe i średnie przedsiębiorstwa, międzynarodowe korporacje, jak i organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne, które mogły pochwalić się ciekawymi inicjatywami z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Ze zgłoszonych inicjatyw, jury w składzie; Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prof. Janina Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Paweł Niziński, wydawca BE.NAVIGATOR wyłoniło 6 najbardziej efektywnych, innowacyjnych i angażujących działań – pełna lista dostępna jest TUTAJ.