Różnorodność jest fundamentalną wartością każdego społeczeństwa – artykuł dr Sylwii Spurek

16 sierpnia 2016

W bazie wiedzy o CSR Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostępny już jest artykuł przygotowany na potrzeby nowej edycji publikacji „Łączy nas różnorodność – przewodnik po Karcie Różnorodności” . Autorką artykułu jest dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest patronem programu Karta Różnorodności.dr spurek

Różnorodność jest fundamentalną wartością każdego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne w naszym kraju i starzejące się społeczeństwo, konieczne jest wprowadzanie przekształceń również w organizacji i zarządzaniu w miejscu pracy. W tym kontekście ważne jest włączanie kwestii zarządzania wiekiem i równości płci do polityk i procedur stosowanych w organizacjach, jak również wypracowanie i wdrożenie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów, jak dostęp do szkoleń i awansów, wynagrodzenia czy godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym. (…)

Pełna treść artykułu dostępna jest w Bazie Wiedzy o CSR.