2. Festiwal Innowacji Społecznych i Technologii „Różnorodność w organizacjach”

3 października 2023

19-20 października 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu odbędzie się 2. Festiwal Innowacji Społecznych i Technologii. Tegorocznym tematem przewodnim będzie „Różnorodność w organizacjach”. W panelu otwierającym konferencję udział weźmie Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu FOB ds. DEI.

W programie Festiwalu panele dyskusyjne i prezentacje z udziałem gości z biznesu, administracji publicznej oraz sektora organizacji non-profit. W drugim dniu odbędzie się Ideathon, podczas którego zespoły z całej Polski będą tworzyć koncepcje innowacji społecznych wspierających działania na rzecz różnorodności w organizacjach. Rejestracja na wydarzenie tutaj >>

Festiwal powstał z potrzeby stworzenia PRZESTRZENI do wymiany idei, pomysłów, doświadczeń i wymiany kontaktów oraz budowania współpracy międzysektorowej. To przede wszystkim promowanie innowacji społecznych i technologii we współpracy z biznesem oraz zachęcanie do ich tworzenia i implementowania tych, które są realizowane z powodzeniem. Prezentowane przykłady powinny być inspiracją do implementacji i tworzenia nowych.

W panelu otwierającym konferencję udział weźmie Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu FOB ds. DEI.

Rejestracja na wydarzenie tutaj >>

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Karty Różnorodności. Partnerami wydarzenia są: Katalizator Innowacji Społecznych, Fundacja Stocznia, Fundacja Studio M6, Studenckie Forum Business Centre Club. Patronatem biznesowym wydarzenie objęła Dolnośląska Loża Business Centre Club oraz Dolnośląscy Pracodawcy. Patronat wspierający przyznał Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej, a patronaty medialne objęli: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Portal Wroclaw.pl, Portal NGO.pl oraz Portal branżowy HR Polska.

Strona Festiwalu: https://soctechlab.org/festiwal/