16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć

26 listopada 2018

W dniach 25 listopada – 10 grudnia trwa kolejna odsłona miedzynarodowej kampanii „16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć”. Działania realizowane w tym okresie przez organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uczelni itd poświęcone są wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Daty trwania kampanii wyznaczają dwa wydarzenia –  25 listopada -0 Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet i 10 grudnia, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Inicjatorom zależało na tym, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu.

Więcej o kluczowych datach Kampanii >>

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Tegoroczna Kampania w Polsce

W Polsce w 2018 roku, w trakcie trwania Kampanii  – 28 listopada, obchodzimy ważną rocznicę  –  100 lat temu kobietypo wieloletniej walce działaczek organizacji kobiecych, doprowadziły do zrównania praw wyborczych.

Patrzymy z dumą i nadzieją na wytrwałe działania pokoleń kobiet i solidarnych z nimi mężczyzn walczących o przysługujące nam  prawa. Choć wielu wydają się one oczywistością, historia pokazuje, że raz wywalczone prawa mogą zostać nam odebrane lub ograniczone, a w bardzo wielu obszarach życia wciąż jest wiele do zrobienia. – mówią koordynatorki  kampanii

W związku z tą okrągłą rocznicą organizatorzy zdecydowali się zwrócić uwagę na związki między decyzjami, od których zależą systemowe zmiany, a skutecznym przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć.

To od krajowych i lokalnych polityk dotyczących bezpieczeństwa, edukacji, wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, pracy, a także kompleksowych, interdyscyplinarnych,  dobrze zaplanowanych, adekwatnie finansowanych i rzetelnie realizowanych lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie zależy sytuacja kobiet i dziewczynek w szkołach i uczelniach, w pracy, w instytucjach, w domach i przestrzeniach publicznych. – podkreślają

Dowiedz się więcej o planowanych w tym roku wydarzeniach i jak możesz się zaangażować >>

źródło: Fundacja Autonomia, http://kampania16dni.pl/