Poznaj i dołącz do sygnatariuszy Karty Różnorodności

3 sierpnia 2016

KARTA-z-dopiskiem-SygnatariuszCoraz więcej firm, instytucji i organizacji pozarządowych dostrzega potrzebę wprowadzania zarządzania różnorodnością i prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w miejscu pracy. Od początku roku do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności dołączyło ponad 20 organizacji i na chwilę obecną w program zaangażowane jest w Polsce 145 podmiotów.

Wśród dotychczasowych sygnatariuszy znajdują się firmy, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. W maju tego roku Kartę Różnorodności podpisał także, jako pierwszy samorząd w Polsce,Urząd Miejski w Słupsku.

Do programu można przystępować bezpłatnie przez cały rok, a sygnatariuszem może zostać każda firma, organizacja, instytucja oraz jednostka administracji publicznej, każdy pracodawca, który deklaruje swoje zaangażowanie w promowanie i  wspieranie różnorodności w miejscu pracy. 

 Koordynatorem programu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 Co trzeba zrobić, aby zostać sygnatariuszem?

 • Aby zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce należy wypełnić formularz online.
 • Formularz służy tylko i wyłącznie do celów statystycznych, jego wynik nie ma na celu weryfikacji organizacji przystępującej do Karty. Jego wyniki nie będą nigdzie upubliczniane w powiązaniu z daną organizacją.
 • Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w ciągu 5 dni z  dalszymi informacjami.

Kiedy następuje ogłoszenie nowych sygnatariuszy?

Nowi Sygnatariusze Karty Różnorodności zostają dopisywani do listy sygnatariuszy (dostępnej tutaj) po złożeniu i akceptacji formularza zgłoszeniowego, z datą podpisania Karty Różnorodności.

Jakie zobowiązania niesie ze sobą podpisanie Karty?

Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce zobowiązuje się do:

 • systematycznego wprowadzenia zapisów Karty do swojej organizacji w objętej perspektywie czasowej,
 • promocji Karty Różnorodności w Polsce wśród swoich interesariuszy, innych organizacji, firm, w mediach,
 • kontaktu z Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce – Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawach związanych z Kartą Różnorodności,
 • wypełnienia ankiety ewaluacyjnej raz w ciągu roku na temat polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w firmie,
 • dzielenia się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością;

Podpisanie Karty Różnorodności odbywa się raz i jest ważne bezterminowo.

Jednym z zobowiązań wynikających z podpisania Karty Różnorodności jest coroczne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej rezultatów wprowadzania Karty Różnorodności w organizacji

Jakie są zobowiązania ze strony koordynatora Karty Różnorodności – Forum Odpowiedzialnego Biznesu?

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zobowiązuje się do:

 • umieszczenia informacji o Sygnatariuszu na stronie internetowej Karty Różnorodności,
 • przesłania loga Karty Różnorodności do komunikacji medialnej,
 • przesłania 4 razy w ciągu roku newslettera dotyczącego zarządzania różnorodnością (lub mniej jeśli organizacja dołączy w ciągu roku do grona sygnatariuszy),
 • zaoferowania 50 proc. zniżki na konferencje organizowane przez FOB na temat zarządzania różnorodnością,
 • przygotowania jednego spotkania merytorycznego.