Do 13 września został przedłużony nabór do przeglądu „Praktycy o Różnorodności”

24 sierpnia 2017

Firma Henkel i platforma BE.NAVIGATOR zapraszają firmy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i media, które chcą podzielić się swoimi pomysłami na zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy i poza nią. Pięć organizacji, które otrzyma najwyższe oceny Jury, będzie miało możliwość zaprezentowania zgłoszonej praktyki podczas IV Kongresu Różnorodności 13 października b.r. w Och-Teatrze. Karta Różnorodności patronuje inicjatywie.

UWAGA: Zgłoszenia ciekawych praktyk można przesyłać w terminie do 13 września 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej be.navigator.pl.

Prezentacje inicjatyw odbywać się będą bardzo dynamiczną metodą PechaKucha. Opisy praktyk zostaną także opublikowane w blogosferze BE.NAVIGATOR, w cyklu tematycznym dedykowanym tematyce różnorodności.

Przegląd „Praktycy o Różnorodności” po raz pierwszy został zrealizowany w ubiegłym roku podczas III Kongresu Różnorodności. Celem przeglądu jest promowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością i popularyzacja najlepszych praktyk z tego zakresu, zaobserwowanych w Polsce. Przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i mediów będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, opowiedzieć o towarzyszących im wyzwaniach, a także pochwalić się efektami swoich działań.

Regulamin naboru do Przeglądu „Praktycy o Różnorodności” oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: [LINK: http://be-navigator.pl/pl/kongres-roznorodnosci/praktycy-o-roznorodnosci-zglos-praktyke/]