11 praktyk CSR Henkel Polska wyróżnionych w raporcie FOB

10 kwietnia 2017

Już po raz 15. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało swój doroczny Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016”.
W jubileuszowej edycji, podsumowującej dane za zeszły rok, wyróżniono 11 praktyk Henkel Polska, partnera FOB i sygnatariusza Karty Różnorodności. Firma została także odznaczona za długoletnią współpracę z FOB w ramach Programu Partnerstwa.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016” to największy krajowy przegląd działań społecznie odpowiedzialnego biznesu. Tegoroczna edycja opisuje rekordową liczbę 880 praktyk zgłoszonych przez 180 firm. Zostały one pogrupowane w 7 obszarów, opisanych przez normę ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W jubileuszowej edycji Raportu wyróżnione zostały trzy nowe praktyki – organizowane lub współorganizowane przez Henkla oraz 8 praktyk długoletnich.

W obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej wymieniony został autorski projekt Henkla Świat Młodych Badaczy. To inicjatywa edukacyjna kierowana do uczniów klas 2−4 szkół podstawowych, która za sprawą bogatych w eksperymenty naukowe warsztatów, ma na celu zaszczepienie w dzieciach sympatii
i zainteresowania dla nauk przyrodniczych. Projekt wpisuje się w realizację jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionego przez ONZ o nazwie Jakościowa edukacja, w którym mowa o zapewnieniu wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowaniu uczenia się przez całe życie.

Również w kategorii Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej doceniony został projekt CSR Masters – konkurs na najlepsze projekty społeczne skierowany do studentów, który firma zainicjowała w 2016 roku. Kilkuosobowe zespoły zgłaszają do konkursu projekty społeczne w dwóch kategoriach: działania prospołeczne, edukacja, kultura oraz ekologia i zdrowie. Beneficjentami zgłaszanych pomysłów może być dowolna grupa społeczna. Zwycięzcy otrzymują granty wartości 5 000 zł na realizację inicjatyw.

Trzecią nową inicjatywą z udziałem Henkla jest Przegląd „Praktycy o różnorodności”, projekt, który towarzyszył III Kongresowi Różnorodności. Praktyka zgłoszona przez firmę Better i współorganizowana przez Henkla miała na celu zaprezentowanie najbardziej innowacyjnych i angażujących polskich dobrych praktyk z zakresu zarządzania różnorodnością. W pierwszej edycji Przeglądu zaprezentowano 6 spośród zgłoszonych przykładów działań CSR. Autorzy Raportu zamieścili projekt w kategorii Prawa człowieka.

Twórcy raportu docenili również 8 długoletnich projektów CSR firmy Henkel:

  • Tydzień różnorodności, którego celem jest promowanie wśród pracowników firmy idei różnorodności, został doceniony w ramach kategorii Prawa człowieka.
  • Program rozwoju młodych talentów You grow, Program wolontariatu pracowniczego MIT oraz inicjatywę promującą zasady zrównoważonego rozwoju (Y)our move wyróżniono w obszarze Praktyki z zakresu pracy.
  • W kategorii Uczciwe praktyki operacyjne ujęto III Kongres Różnorodności, wydarzenie biznesowe poświęcone tematyce różnorodności, organizowane przez Henkla we współpracy z BETTER.
  • Aż 3 projekty: Shaping Futures – program szkoleń mających na celu zwiększenie szans młodych osób na rynku pracy, Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju – służący edukacji proekologicznej uczniów oraz W drodze do pracy – mający na celu aktywizację zawodową kobiet pozostających bez zatrudnienia przez minimum rok – zostały wyróżnione w obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Podczas oficjalnej gali prezentującej Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016” Henkel otrzymał statuetkę gratulacyjną za dziesięcioletnią współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Partnerstwa. Jest to platforma ponad 50 firm i organizacji z różnych branż i regionów Polski, które łączy potrzeba wspólnego działania na rzecz rozwoju i upowszechnienia CSR w Polsce.

źródło: materiały prasowe firmy