10 kluczowych wyzwań związanych z równością płci

28 października 2020

Od 2015 r. postęp w działaniach na rzecz równości płci był marginalny. Obecny kryzys, związany z pandemią COVID-19, szczególnie mocno uderzył w kobiety. Zespół McKinsey dokonał podsumowania wyzwań związanych z nierównościami, istotnych zwłaszcza w kontekście potrzeby budowania włączającego rynku pracy.

W 2015 r. 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych zjednoczyły się, aby zobowiązać się do realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cel 5 dotyczy równości płci i wyznacza ambitny kierunek, jakim jest osiągnięcie do 2030 r. równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt na całym świecie. Eksperci i ekspertki firmy McKinsey podkreślają jednak, że do realizacji tych założeń droga jest daleka. Ponadto pandemia COVID-19 przyczynia się wręcz do regresu w tym obszarze. Zespół McKinsey postanowił zatem zmapować najważniejsze kwestie i wyzwania w zakresie walki z nierównościami, określając je jako dziesięć kluczowych kwestii, które warto wiedzieć o równości płci.

  1. Przeciwdziałanie nierównościom między kobietami i mężczyznami zwiększa globalny PKB
  2. Postępy w kierunku równości płci od 2015 określić można jako marginalne
  3. Postępy w zakresie pozycji kobiet jako pracownic i konsumentek niwelowane są przez rosnące koszty oraz brak bezpieczeństwa i nowe formy niepewności
  4. To kobiety nadal pracują na dwie zmiany – w pracy i w domu. Na całym świecie kobiety wykonują trzy razy więcej bezpłatnej pracy opiekuńczej niż mężczyźni
  5. Kobiety stoją przed rosnącymi wyzwaniami związanymi z automatyzacją. Przeszkodą w przebranżowieniu i zdobywaniu nowych umiejętności są bariery strukturalne i społeczne
  6. Koronakryzys jest dotkliwszy dla miejsc pracy kobiet
  7. Wzrost gospodarczy nie oznacza wzmocnienia pozycji kobiet
  8. Firmy zróżnicowane pod względem płci i pochodzenia etnicznego osiągają lepsze wyniki niż konkurencja
  9. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane na wszystkich poziomach organizacji
  10. Do utrzymania i przyspieszenia postępów w zakresie równości płci konieczna jest pilna współpraca szerokiego grona interesariuszy

Statystyki oraz rekomendacje dostępne są tutaj >>

Źródło: mckinsey.com