#ReportingLiveblog

Rok 2016 był przełomowy w kwestii raportowania społecznego, trwały bowiem przygotowania do implementacji unijnej dyrektywy o ujawnianiu informacji niefinansowych. Aby skondensować treści pojawiające się na ten temat w mediach, mediach społecznościowych, na stronach internetowych postanowiliśmy prowadzić liveblog i w ten sposób na bieżąco informować o raportowaniu społecznym, a w sposób szczególny o dyrektywie.
Państwo również mogą tworzyć treści na nasz liveblog! Wystarczy oznaczyć post, który według Państwa jest ważny dla tematu raportowania społecznego w Polsce jak i zagranicą, w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) hashtagiem #reportingliveblog.

Na liveblog znajdują się treści z początków raportowania społecznego w Polsce, a także z etapów uchwalania dyrektywy dotyczącej raportowania danych niefinansowych. W ten sposób otrzymują Państwo pełniejszy ogląd tematu.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do śledzenia i budowania treści liveblog!

22 kwietnia 2016
20 kwietnia 2016

4 marca 2016

Debata Wymagania Komisji Europejskiej w zakresie raportowania

15 grudnia 2015

Debata z ogłoszenia wyników konkursu Raporty Społeczne 2015

2 września 2014

7 lat Konkursu Raporty Społeczne

Infografika_Konkurs Raporty Społeczne_7 lat konkursu raporty społeczne_raportowanie społeczne_CSR_odpowiedzialnybiznes