Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

World Bank (Bank Światowy)

Instytucja powołana do życia w lipcu 1944 r. podczas Monetarnej i Finansowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Bretton Woods, USA. Zajmuje się przede wszystkim wspieraniem długofalowego wzrostu gospodarczego i zmniejszaniem ubóstwa w krajach rozwijających się.

Grupa Banku Światowego obejmuje: Międzynarodowy Bank dla Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Międzynarodową Korporację Finansową (IFC) oraz Multilateralną Agencję Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA). Bank Światowy oraz wszystkie ww. organizacje mają swoją siedzibę w Waszyngtonie.

Celem Banku Światowego jest wspieranie rozwoju gospodarczego z pożytkiem dla warstw ubogich w krajach rozwijających się. Bank udziela tym krajom pożyczek mających pomóc zmniejszyć ubóstwo i finansować inwestycje przyczyniające się do wzrostu gospodarczego. Inwestycje takie obejmują drogi, elektrownie, szkoły i systemy irygacyjne oraz taką działalność, jak służby szkolenia rolniczego, szkolenie nauczycieli, program żywienia dzieci i kobiet ciężarnych.

Niektóre pożyczki Banku Światowego finansują zmiany w strukturze gospodarczej krajów w celu osiągnięcia większej stabilności, efektywności i orientacji prorynkowej. Bank Światowy udziela również „pomocy technicznej”, czy doradztwa fachowego, aby pomóc rządom zwiększyć efektywność konkretnych sektorów gospodarki i związanych z tym celów rozwoju gospodarczego.

Pierwsze zatwierdzone przez Bank Światowy pożyczki pomogły sfinansować zniszczone przez wojnę gospodarki Europy Zachodniej. Dzisiaj Bank Światowy udziela pożyczek rozwijającym się krajom Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki Północnej, Środkowego Wschodu i Europy.

Najważniejsze zakresy działalności Banku to:
· inwestowanie w ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i edukacji
· działania na rzecz ochrony środowiska
· stymulowanie rozwoju sektora prywatnego
· wzmacnianie zdolności działania rządów różnych państw
· promowanie reform gospodarczych.

Działalność Banku Światowego w Polsce   

Polska była krajem założycielem BŚ; wystąpiła z Banku w 1950r., a ponownie stała się członkiem w 1986r. po wpłaceniu kwoty udziałowej. Koordynatorem współpracy Polski z BŚ jest prezes NBP.

Rodzaje pomocy kredytowej dla Polski:
a. pomoc bezzwrotna np. szkolenia, konsultacje, doradztwo w zakresie tworzenia podstaw gosp. rynkowej, dotacje dla regionów słabo rozwiniętych
b. umarzanie długów
c. ułatwianie dostępu do rynków międzynarodowych
d. bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Bank Światowy zapewnia pomoc techniczną i doradztwo w zakresie polityki (usługi niekredytowe) oraz pomoc finansową mającą na celu wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce, stymulowanie stałego wzrostu gospodarczego oraz udzielenie Polsce pomocy w przygotowaniach do członkostwa w Unii Europejskiej. Program współpracy Banku z Polską opracowywany jest na podstawie konsultacji z rządem i społeczeństwem obywatelskim.

Więcej informacji:
www.worldbank.org
www.worldbank.org.pl
Country Partnership Strategy – POLAND (*.pdf)

    Hasła encyklopedii na tę literę