Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Włączenie (inkluzja)

Zachowania, które przyjmują i uwzględniają różnorodność. Chodzi o wzmocnienie pozycji pracownika (ang. enhancement) poprzez szanowanie i docenianie tego, co go wyróżnia pod względem wieku, płci, pochodzenia etnicznego, religii, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, edukacji i pochodzenia narodowego. Proces włączania angażuje każdą osobę i sprawia, że ludzie czują się doceniani i niezbędni do osiągnięcia sukcesu organizacji.

Źródło: artykuł ekspercki Zarządzanie różnorodnością a organizacja włączająca, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2020.

Więcej informacji

    Hasła encyklopedii na tę literę