Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050 (Wizja 2050)

Projekt prowadzony w 2015 roku przez Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę doradczą Deloitte. Dokumentem programowym inicjatywy jest Deklaracja Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju określająca 10 kluczowych wyzwań, w ramach których biznes powinien się angażować na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych. W gronie sygnatariuszy Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju znajduje się obecnie 99 firm.

Wizja 2050 powstała by integrować biznes wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazywać wyzwania w tym obszarze oraz umacniać dialog administracji i biznesu na rzecz realizacji celów rozwojowych Polski. Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Zespół Deloitte Sustainability Consulting Central Europe wspierają merytorycznie prace czterech grup roboczych powołanych w ramach Wizji 2050, które działają w następujących obszarach:

  1. zrównoważonej produkcji i konsumpcji
  2. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
  3. innowacji społecznych
  4. małych i średnich przedsiębiorstw.

Grupy robocze Wizji 2050 są przestrzenią do dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicieli polskiego biznesu z innymi podmiotami, w tym Ministerstwem Gospodarki. Firmy, które zaangażowały się w ich prace, biorą bezpośredni udział w procesach konsultacji istotnych dokumentów rządowych dotyczących obszarów zainteresowania poszczególnych grup.

24 kwietnia 2015 r. odbyła się inauguracja IV etapu Wizji 2050. Do dotychczasowych sygnatariuszy dołączyło 18 przedsiębiorstw. Jednocześnie firmy będące sygnatariuszami Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zobowiązały się do zrealizowania konkretnych projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej o projekcie Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050

    Hasła encyklopedii na tę literę