Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Według definicji Komisji Europejskiej CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo, natomiast wg normy ISO 26000, CSR to odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach, takich jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to koncepcja który pomaga firmie czy organizacjom być społecznie odpowiedzialnymi wobec siebie samych, swoich interesariuszy i społeczeństwa. Praktykując społeczną odpowiedzialność biznesu, firmy i organizacje mogą być świadome wpływu, jaki wywierają na wszystkie aspekty społeczeństwa, w tym gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

CSR działa na zasadzie samoregulacji, choć istnieją pewne wytyczne i standardy, których organizacje mogą przestrzegać. Wśród głównych standardów CSR znajduje się norma ISO 26000, która została po raz pierwszy wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w 2010 roku. Norma ISO 26000 zawiera dobrowolne wytyczne, które mają pomóc organizacji w ocenie jej strategii i postępów w zakresie inicjatyw związanych z odpowiedzialnością społeczną.

    Hasła encyklopedii na tę literę