Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Przesłanki dyskryminacyjne

Cechy osób indywidualnych lub grup ludzi, które stają się przyczyną ich gorszego traktowania w życiu społecznym, zawodowym bądź prywatnym. Do przesłanek dyskryminacji zalicza się np. płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, wiek, orientację psychoseksualną czy pochodzenie.

    Hasła encyklopedii na tę literę