Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Polityka równych szans

(ang. equal employment opportunity policy) „działania przedsiębiorstwa mieszczące się w ramach strategii personalnej i mające na celu zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości w miejscu pracy”.

Źródło: Równość inspiruje. Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, Warszawa 2007.

Więcej informacji

Jednakowe traktowanie to obowiązek organizacji, nie przywilej pracowników i klientów

 

    Hasła encyklopedii na tę literę