Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Organ pomocniczy ds. implementacji (SBI)

SBI jest jednym z dwóch stałych organów pomocniczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Prace SBI są w centrum procesu wdrażania wszystkich kwestii związanych z Konwencją, Protokołem z Kioto i Porozumieniem paryskim. W związku z tym program SBI jest kształtowany wokół kluczowych elementów wdrażania, czyli przejrzystości, łagodzenia, adaptacji, finansów, technologii i budowania potencjału. Celem SBI jest ponadto zwiększenie ambicji Stron we wszystkich aspektach jej porządku obrad.

    Hasła encyklopedii na tę literę