Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Okrągły stół w Caux

Międzynarodowa sieć liderów biznesu z Europy, Japonii i Stanów Zjednoczonych, powstała w 1986 roku w celu łagodzenia napięć w sferze działalności gospodarczej.

Stanowisko Okrągłego Stołu w Caux:
– Światowe koła biznesu są odpowiedzialne za utrzymanie globalnego pokoju i stabilizacji;
– Wspólne przywództwo jest konieczne dla większego ożywienia i zharmonizowania świata;
– Wzajemne zrozumienie i współpraca powinny być oparte o najważniejsze wartości moralne i odpowiedzialne działanie jednostek;

Zadania Okrągłego Stołu w Caux:
– Rozwinięcie konstruktywnych stosunków ekonomicznych i społecznych między krajami reprezentowanymi przez uczestników Okrągłego Stołu
– Przyjęcie wspólnych zobowiązań wobec reszty świata – przykładem takich zobowiązań są Zasady prowadzenia działalności gospodarczej (1994).

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej:
– Dokument nawiązuje do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście zmian zachodzących w sferze społecznej, politycznej i ekonomicznej na całym świecie;
– Definiuje podstawowe obowiązki, konkurentów i wspólnot lokalnych;
– Za główne zasady prowadzenia działalności gospodarczej uznaje:
– Odpowiednie zachowanie biznesowe;
– Odpowiedzialność wobec interesariuszy;
– Ku innowacjom, sprawiedliwości i wspólnocie światowej;
– Zgodność z prawem;
– Poszanowanie dla środowiska;
– Poszanowanie reguł prawnych;
– Wielostronna wymiana handlowa.

    Hasła encyklopedii na tę literę